Meld u aan voor de collectieve zuivering AWZI Nieuwe Waterweg

De voorbereidingen voor het realiseren van de collectieve zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen bij de afvalwaterzuivering Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland zijn al geruime tijd bezig. De ontwikkelingen staan echter niet stil.

Al bekend was dat de glastuinbouw op termijn ook de emissie van meststoffen verder moet verminderen. De droge zomer liet zien dat de beschikbaarheid van goed gietwater lastiger kan worden door de verdergaande klimaatverandering.

Inmiddels is LTO Glaskracht Nederland in gesprek met het hoogheemraadschap van Delfland om ook meststoffen uit het water te verwijderen. De eerste verkenning ziet er gunstig uit. Daarnaast is LTO Glaskracht Nerland met Evides Industriewater in gesprek om (een deel van) het water nog verder te zuiveren en te leveren als gietwater.

Meld u aan voor het collectief
Hoe meer bedrijven deelnemen, des te interessanter het collectief is. Uit een recente peiling bleek dat ca. 30% van de glastuinbouwbedrijven nog geen keuze heeft gemaakt in het kader van de zuiveringsplicht. De collectieve zuivering komt nu in een beslissende fase. U kunt u nu nog aanmelden om mee te doen via deze link.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies