Minister Adema (LNV) neemt petitie ‘Samen door met de energietransitie’ in ontvangst

Tijdens het bezoek dat minister Adema van LNV op woensdag 30 november bracht aan de glastuinbouw in het Westland, kreeg hij van voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland de petitie van de glastuinbouw aangeboden. Afgelopen weken is die petitie 6.319 keer ondertekend. Een duidelijk signaal richting de overheid namens iedereen die de glastuinbouw een warm hart toedraagt.

Bij de overhandiging benadrukte Adri Bom-Lemstra het belang van de eerder die dag ondertekende Energieconvenant en de noodzaak om samen te werken in de energietransitie. Zij liet niet na te benadrukken dat veel ondernemers in zwaar weer zitten als direct gevolg van de hoge energieprijzen. Doel van de petitie was niet voor niets het verzoek aan de overheid te komen met oplossingen voor de impact van de hoge energieprijzen voor de glastuinbouw. Ondernemers willen door met de energietransitie. Zonder oplossingen voor de korte termijn verdwijnen het perspectief voor de lange termijn, de energietransitie en een fossielvrije glastuinbouw uit beeld.

Verbinding
Tijdens een lunch in het World Horti Center in Naaldwijk sprak minister Adema met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de sector. Ook zij benadrukten richting de minister de belangrijke rol die voor de glastuinbouw is weggelegd in de energietransitie van Nederland. Ook de verduurzamingsopgave waar het glastuinbouwcluster zelf voor staat kwam aan bod. De wil om te verduurzamen is er absoluut. De mogelijkheid echter nog niet voor iedereen. Tijdens dit overleg benadrukte Alexander Formsma, beleidsspecialist Klimaat en Energie bij Glastuinbouw Nederland, dat er goed contact is met de ambtenaren op het ministerie van LNV, maar dat de verbinding met EZK vaak wordt gemist. Terwijl juist daar de regels op gebied van energie worden bepaald.

Duidelijkheid
Na de bijeenkomst met de sectororganisaties, stond een gesprek tussen de minister en glastuinbouwondernemers op het programma. Adema was zichtbaar onder de indruk van de ondernemersgeest bij de aanwezigen en de wil van telers om structureel te verduurzamen. ‘Maar dat kunnen wij niet alleen’, was de boodschap die de minister meekreeg.
Concrete vragen van aanwezige ondernemers aan de minister liepen uiteen van het te hoge minimum en te lage maximum bij regelingen als de EG- en MEI-regeling tot de situatie rond geothermie in Limburg. De minister werd aansluitend ook uitgenodigd voor een werkbezoek aan de Limburgse glastuinbouw. Veel regelingen van de overheid worden door telers als onwerkbaar ervaren. Telers willen samen met het Rijk de cruciale duurzaamheidsslag kunnen maken. Zij vragen de minister daarom niet om geld, maar om duidelijkheid voor de toekomst.

Stabiel beleid
Adri Bom-Lemstra zei in een reactie op het bezoek van minister Adema blij te zijn dat hij niet alleen met de boeren, maar ook met de ondernemers in de glastuinbouw in gesprek gaat. Er liggen voor telers immers meerdere uitdagingen voor de komende jaren, die de sector alleen samen met de overheid kan aangaan. “Door samen te werken kunnen kennis, inzet en het innovatief vermogen van de sector worden benut en ondersteund. Dat geldt niet alleen op gebied van energie, maar bijvoorbeeld ook voor het thema gewasbescherming. Daarbij rekenen we als glastuinbouw op een stabiel beleid van de overheden, alleen dan kan de sector goede plannen en stappen maken.”
Burgemeester Bouke Arends van Westland gaf de minister mee dat nergens ter wereld zo efficiënt en innovatief wordt geteeld als in zijn gemeente. “Ook op het gebied van verduurzaming zijn al grote stappen gezet. Nu is het niet voor iedereen die wil verduurzamen mogelijk om dat te doen. Daar is steun bij nodig en dat is iets waar wij ons als gemeente Westland, samen met de andere tuinbouwgemeenten en de sector hard voor maken.”

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024