Minister opent Brabants Migratie Informatie Punt

Tijdens een feestelijke aftrap hebben het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Noord-Brabant en de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s deze week de start van het Brabantse Migratie Informatie Punt gevierd. Bij deze fysieke en mobiele informatiepunten kunnen internationale medewerkers terecht met praktische vragen over zaken zoals loon, werk, huisvesting en zorg.

Er wonen naar schatting zo’n 120.000 internationale medewerkers in Noord-Brabant. Zij hebben meer nodig dan een plek om te werken en een plek om te slapen. Het is belangrijk dat werknemers uit het buitenland meer weten over hoe onze maatschappij in elkaar steekt en niet in alles afhankelijk zijn van hun baas. Het Brabantse Migratie Informatie Punt biedt laagdrempelige ondersteuning en advies, met als doel werkomstandigheden en levenskwaliteit te verbeteren. Vandaag werd de realisatie gevierd met onder andere minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Er zijn meerdere fysieke loketten en mobiele teams. Er wordt meertalige informatie en advies over het wonen, werken en leven in Noord-Brabant en Nederland verzorgd. Komende twee jaar wordt in een pilot met Brabantse werkgevers, branche organisaties en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een aanvullend aanbod. Dit aanvullend aanbod richt zich op de socialisatie, integratie en participatie van alle internationale medewerkers. Glastuinbouw Nederland en ZLTO sluiten beiden bij dit initiatief aan.

Om de speerpunten uit de Human Capital Agenda in het bijzonder voor Internationale Werknemers te bereiken werken we vanuit Glastuinbouw Nederland samen met anderen aan een scala van instrumenten. We hebben onder andere samen met LTO Nederland, Stigas en Doorzaam het e-book veilig en gezond werken voor internationale flex krachten ontwikkeld. Het vacature platform seasonalwork.nl van LTO Arbeidskracht is een mooi instrument om zelf internationale medewerkers te zoeken en binnenkort komt de samen met de Werkgeverslijn vernieuwde checklist werken met uitzendkrachten uit.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024