Minister Van der Wal bezoekt Wijnen Square Crops

VVD minister Christianne van der Wal (voor Natuur en Stikstof) bracht op maandagmiddag 13 februari een bezoek aan Wijnen Square Crops in Grubbenvorst. Haar bezoek aan de glastuinbouw was in het kader van de provinciale verkiezingen op 15 maart, waar ook de verkiezing voor de Eerste Kamer aan is gekoppeld. Wijnen is de winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022.

Het dossier van de minister is van belang voor de glastuinbouw, vanwege de vergunningverlening op het stikstofdossier. De glastuinbouw hoort overwegend tot de PAS-melders, een categorie bedrijven die wacht op legalisatie voor de Wet Natuurbescherming. Zolang dat niet is gebeurd, is iedere bouwaanvraag voor glastuinbouwondernemers een onzekere en moeizame procedure. Voor de wet Natuurbescherming zijn de provincies het bevoegde gezag.

Geothermie in gesteente
Naast minister Van der Wal maakte provinciaal VVD-lijsttrekker en huidig deputé Economie Stephan Satijn deel uit van de delegatie. Belangrijk onderdeel van gesprek waren verduurzaming op de aspecten water, plantgezondheid en energie. En welke voorwaarden in de regio nodig zijn om te komen tot geothermie. Nederland zal beleid op aanvaardbaar risico moeten ontwikkelen rond geothermie in gesteente, zoals omringende landen als Duitsland en België dat reeds kennen. In gesteente, waar de warmtewinning via geothermie plaatsvindt in breuken, is altijd sprake van lichte seismiek. Ter vergelijking: in West-Nederland vind geothermie plaats in zandlagen en is er geen sprake van seismische activiteit. Doordat grootschalige restwarmte ontbreekt in Limburg en Oost-Brabant heeft het geothermiedossier in die regio’s een hoge prioriteit.

Op de foto bekijkt minister Van der Wal samen met teler Pieter Wijnen naar de activiteit van biologische bestrijder Orius.

Jean Aerts

Glastuinbouw Nederland - © 2024