Minister Van Gennip (SZW) ervaart leven lang ontwikkelen en duurzaam werkgeverschap glastuinbouw

Werknemers zijn ons kostbaarste kapitaal. Ze zijn onmisbaar voor een toekomstbestendige glastuinbouw in Nederland. De sector wil daarom een goede en aantrekkelijke werkgever zijn. Een professioneel en sociaal personeelsbeleid op elk bedrijf met goede arbeidsvoorwaarden voor iedereen is daarbij cruciaal. Telers werken dagelijks aan een eerlijke, veilige en gezonde werkomgeving met een grote diversiteit aan carrière- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat ervoer minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tijdens een werkbezoek aan het World Horti Center (WHC) op maandag 20 november 2023.

Niet alleen met zijn producten, maar ook met zijn werkgeverschap kan de glastuinbouw een bijdrage leveren aan gezondheid en geluk. Leven lang ontwikkelen (LLO) is daarin een belangrijk speerpunt in de Human Capital Agenda van Glastuinbouw Nederland en Greenports Nederland, waarmee overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven werken aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt. Sleutel is goed werkgeverschap. Door goed, mensgericht werkgeverschap in de praktijk waar te maken, zorgen we dat mensen (blijven) kiezen voor werken in de glastuinbouw.

Met trots en passie vertelden vijf telers aan minister Van Gennip hoe zij dat elke dag doen. Kayleigh Ammerlaan (The Green Innovator) sprak met de minister over boeiend werk, Bodine Baan-van Klaveren (Koppert Cress) over gezond en vitaal werken en practor Ted Duijvestijn (Duijvestijn Tomaten) over LLO. Vervolgens namen Koen Kreling (Diamond Flowers) en Martine van der Meer (CombiVliet) de minister mee in het belang van de verbinding met de samenleving waaronder op huisvesting voor internationale werknemers. Goed werkgeverschap bleek voor iedere werkgever de sleutel, maar ook dagelijks opnieuw een uitdaging. Leren werken en innoveren in samenwerking met de regio helpt daarbij.

Goed werkgeverschap: regionale en ketensamenwerking
In het WHC, waar leren, werken en innoveren samenkomt, maakten telers, keten en regio dat tastbaar. Wethouder Pieter Varekamp van gemeente Westland benadrukte het belang van de sector voor zijn gemeente, maar ook waar hij in de praktijk tegenaan loopt op het gebied van arbeid. Hoe belangrijk het imago van de sector daarin is, legde Rita Kostwinder (NL Jobs) uit. Maar ook dat werken moet lonen en werknemers zich moeten kunnen blijven ontwikkelen, voegden Diane Eleveld (LTO Nederland) en Walter de Waal (Lentiz/Horti Academy) toe. Anil Kumar (gemeente Westland) en Puck van Holsteijn (WHC) vertelden dat leercultuur in deze regio hoog op de agenda staat en blijft. De deelname aan scholing en informeel leren loopt momenteel in de tuinbouw terug, maar de noodzaak van LLO voor werknemer en werkgever blijft.

Bij monde van voorzitter Adri Bom-Lemstra sloot de sector af met een oproep aan minister Van Gennip om hem beter te betrekken. Zo verkleinen we de afstand tussen wet- en regelgeving en de doeners in onze kassen. Alleen dan kunnen we voldoende talent (blijven) binden aan onze sector om de transitie naar een verantwoorde glastuinbouw te maken. Want duurzaam werkgeverschap is cruciaal voor een duurzamere sector.

Foto’s: Thierry Schut

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024