Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen

In het huidige pensioenstelstel wordt een belofte gedaan over de hoogte van het pensioen op het moment dat een werknemer met pensioen gaat. In de praktijk blijkt dat een belofte die lastig waar te maken is. Daarom gaat het pensioenstelsel op de schop. In het nieuwe pensioenstelsel laat het pensioenfonds zien wat het opgebouwde vermogen is van elke deelnemer en maakt een inschatting van de pensioenuitkering vanaf pensioendatum. Dat lijkt onzekerder, maar is wel eerlijker.

Voor alle deelnemers wordt het straks inzichtelijker hoeveel pensioenvermogen beschikbaar is voor het individuele pensioen. Voor medewerkers is het pensioen, inkomen voor later.

Wet toekomst pensioenen
Aan de basis van ons pensioenstelsel ligt de pensioenwet. Om het nieuwe stelsel mogelijk te maken is een nieuwe pensioenwet nodig. Deze week stemt de Tweede kamer over het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Stemt de Tweede Kamer in dan wordt de volgende stap behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
In het wetsvoorstel staan de regels voor het nieuwe pensioenstelsel en regels hoe we overgaan van het huidige pensioenstelsel naar het nieuwe pensioenstelsel.

Solidaire pensioenregeling
Sociale partners in de land- en tuinbouw en het bestuur van BPL Pensioen zijn zich al aan het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel. Vakbonden en werkgevers moeten hiervoor samen de komende jaren belangrijke keuzes maken.
In de land- en tuinbouw hebben sociale partners een voorkeur uitgesproken voor de solidaire pensioenregeling. Een regeling die goed past bij de deelnemers. In deze solidaire pensioenregeling blijft BPL Pensioen voor alle deelnemers de ingelegde premie collectief beleggen en de beleggingsopbrengsten verdelen over alle deelnemers.
Samen met het pensioenfonds BPL Pensioen zijn er de komende jaren nog de nodige zaken te regelen voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling kan worden gemaakt.

Meer informatie
BPL Pensioen heeft een video uitgebracht met meer informatie. Op de pagina https://www.bplpensioen.nl/nieuw-pensioenstelsel  staat wat er verandert en gelijk blijft én de planning van ons pensioenfonds.

Ingrid Blom-Meeusen

Jaarplan Regio 2024

Glastuinbouw Nederland wil samen met ondernemers, regionale bestuurders en partners een toekomstbestendige glastuinbouw in de regio realiseren. Ook in 2024 staat deze ambitie centraal binnen de regio's.

Glastuinbouw Nederland - © 2024