Nieuw peilbesluit Bommelerwaard

Waterschap Rivierenland stelt een nieuw peilbesluit op voor de Bommelerwaard. Tot en met dinsdag 23 januari 2018 ligt dit ontwerp-peilbesluit ter inzage op het kantoor van het waterschap op De Blomboogerd 1 in Tiel.

Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn ook digitaal te raadplegen op de website www.overheid.nl en via www.waterschaprivierenland.nl

Informatiebijeenkomst
Het waterschap organiseert een informatiebijeenkomst over het ontwerp-peilbesluit op woensdag 10 januari 2018 in partycentrum Gambora, Middelkampseweg 2 in Gameren. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang presentatie 20.00 uur.

Met de voorgestelde wijzigingen verbetert het waterschap de omstandigheden voor waterbeheer, landbouw, natuur en bebouwing in het gebied. Meer informatie vindt u op www.waterschaprivierenland.nl in de rubriek Beleid/peilbesluiten.

Gerard Selman

Glastuinbouw Nederland - © 2024