Nieuwe hoofdstukken Arbocatalogus: anderstaligen en uitzendkrachten

Internationale werknemers stellen de glastuinbouwsector voor extra uitdagingen. Met twee nieuwe hoofdstukken in de Arbocatalogus helpt Stigas werkgevers om stil te staan bij de vragen en risico’s waar met anderstalige en uitzendkrachten regelmatig tegenaan wordt gelopen.

Medewerkers die een taal onvoldoende spreken of moeite hebben met lezen en schrijven, kunnen informatie verkeerd begrijpen of zich minder goed uiten. Hierdoor bestaat het risico dat zij niet goed op de hoogte zijn van de regels binnen het bedrijf. Hierdoor kunnen gevaarlijke of ongezonde situaties ontstaan voor de medewerker zelf en collega’s.

Bij anderstaligen en laaggeletterde medewerkers is het belangrijk om werkafspraken en instructies in meerdere talen te geven en deze aan te laten sluiten op het taalniveau van de medewerkers.

Volgens de Arbowet en Arbeidstijdenwet zijn uitzendkrachten gelijk aan werknemers in loondienst. Dat betekent dat je als inlener van uitzendkrachten verantwoordelijk bent voor een gezonde en veilige werkplek. Ook moet je als inlener zorgen dat persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar zijn voor uitzendkrachten.

Je hebt als bedrijf ook te maken met de uitzendorganisatie. Het is daarom belangrijk om duidelijke afspraken met hen te maken over veilig en gezond werken.

De sector wil eerlijk werk en dat is onverbrekelijk verbonden aan veilig en gezond werken. Binnen Stigas slaan Glastuinbouw Nederland, Plantum, FNV en CNV Vakmensen de handen in elkaar. Samen beschrijven we technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. De kern van ons werk vormt de Arbocatalogus, de onderdelen die beschrijven hoe aan de wettelijke voorschriften (Arbowet) kan worden voldaan.

Glastuinbouw Nederland - © 2024