Nieuwe samenstelling en taakverdeling regiobestuurder Brabant/Zeeland

Tijdens het overleg van het regiobestuur Brabant/Zeeland op 13 september zijn Corné Stouten en Gerben van Giessen benoemd als regiobestuurder. Zij hebben zich kandidaat gesteld en kijken er naar uit om een bijdrage te leveren aan het belang van de glastuinbouw in Brabant en Zeeland. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen, waardoor Corné Stouten en Gerben van Giessen konden worden benoemd.

Corné en Gerben stellen zich voor:

GERBEN VAN GIESSEN
Gerben van Giessen (36) is eigenaar van het bedrijf Butterfly Orchids in Andel. Het bedrijf teelt pot Phalaenopsis op 3,4 ha. Gerben neemt al een tijd deel aan overleggen van het regiobestuur. Daarnaast zit hij in de begeleidingscommissie (BCO) Potworm van Glastuinbouw Nederland en in de werkgroep Duurzaamheid en Ketenkwaliteit van Orchidee Nederland. Ook is hij actief als lid van de Productcommissie Potorchidee binnen Royal FloraHolland. In het verleden was Gerben actief als ZLTO-afdelingsbestuurder Altena-Biesbosch.

CORNÉ STOUTEN
Corné Stouten (34) is mede-eigenaar van Komkommerkwekerij Stouten in Oosterland. Het bedrijf teelt komkommers op 2,15 ha. Corné is momenteel actief in de landelijke commissie Komkommer van Glastuinbouw Nederland.

Nieuwe taakverdeling regiobestuur
Het regiobestuur is met de nieuwe samenstelling tot de volgende taakverdeling gekomen:

  • Mari van den Heuvel (Genson): Voorzitter
  • Rob van Duijn (Gebr. Van Duijn): Vice-voorzitter en portefeuillehouder arbeid
  • René Tielemans (Tielemans Groentekwekerij): Secretaris, penningmeester en portefeuillehouder omgeving Brabant
  • Gerben van Giessen (Butterfly Orchids): Portefeuillehouder energie Brabant
  • Peter Marinissen (Bloemkwekerij Marinissen): Portefeuillehouder omgeving en energie Zeeland
  • Corné Stouten (Komkommerkwekerij Stouten): Portefeuillehouder water

Regiocoördinatoren
Het regiobestuur wordt ondersteund door regiocoördinatoren Jules Verstraten en Wendy Klijn. Wendy is met ingang van 14 september met zwangerschapsverlof t/m medio januari. Tijdens haar verlof neemt Jules  de algemene ondersteuning van het regiobestuur voor zijn rekening. Herman Litjens (ZLTO) is aanspreekpunt voor het dossier Ruimte.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2024