Nieuwe samenwerkingsovereenkomst SOB Oostland

Partners van bedrijven, onderwijs en de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp hebben op maandag 21 februari een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland ondertekend . De overeenkomst loopt van 1-1-2022 tot en met 31-12-2023.

Sinds 2010 was er een ‘Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven’ (SOB) actief in de regio Oostland. De samenwerking verliep aan het einde van het voorgaande decennium minder goed en het oude bestuur was voornemens het SOB Oostland op te heffen. Tegelijk beseften alle partners dat zij elkaar nu meer nodig hebben dan ooit. Overtuigd van het feit dat het geheim van veranderen is om je energie niet te richten op het bestrijden van het oude, maar op het verwezenlijken van het nieuwe (Socrates), is in 2020 besloten een doorstart van SOB Oostland te maken.

Realistisch beroepsbeeld
SOB Oostland staat voor het Samenwerkingsverband van Onderwijsinstellingen en Bedrijven in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Het zet zich in voor (loopbaan)activiteiten van de leerlingen van het voortgezet onderwijs, met aandacht voor alle sectoren in het Oostland zoals techniek, logistiek, economie, zorg en de Greenport. Binnen de makelaar- en schakelrol van SOB Oostland werken bedrijven op efficiënte wijze samen aan activiteiten en projecten, waarbij de leerlingen een realistisch en actueel beroepsbeeld vormen.
‘De samenwerking biedt een win-win situatie voor alle betrokkenen’, aldus voorzitter Cees de Jong. Op deze wijze ontstaat door een hechte samenwerking binnen SOB Oostland een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, een (gemiddeld) betere keuze door de leerlingen voor een vervolgopleiding, mogelijkheden voor hybride onderwijs (waarbij de leerlingen les krijgen in de bedrijven door medewerkers van het bedrijf zelf) en tenslotte meer instroom in de bedrijven in onze regio. Ook het Oostland zet met de activiteiten van SOB Oostland een stap vooruit als regio.

In de bijlage het persbericht van SOB Oostland.

Namens de glastuinbouw werd de overeenkomst ondertekend door Ilone Douma-Ammerlaan, voorzitter van regio Oostland van Glastuinbouw Nederland. Op de kleine foto samen met Peter Loef, beleidsspecialsit Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

Ilone Douma-Ammerlaan

Glastuinbouw Nederland - © 2024