Nog onduidelijk of veel glastuinbouwbedrijven zijn geholpen met steunmaatregel

Glastuinbouw Nederland is blij dat door de betrokken ministeries hard wordt gewerkt aan een regeling voor MKB-bedrijven. De staatssteunkaders blijven echter nog een grote zorg. Het is nu nog onvoldoende duidelijk of het genoemde plafond van € 160.000 voor een groot deel van de glastuinbouwsector afdoende is. Alles hangt af van de uitwerking van de regeling of hier veel of weinig bedrijven mee geholpen zouden zijn.

Het nu genoemde bedrag van € 160 000 is meer dan nu met de staatssteunkaders voor de agrarische sector mogelijk is als de minimis-regel wordt gevolgd. Hierbij is steun in beperkte omvang - dat wil zeggen: tot een bepaalde drempel van € 62.000 (straks in de oktoberherziening € 93.000) waarbij alle steun over een bepaald aantal jaren bij elkaar wordt opgeteld - wel mogelijk en hoeft deze niet te worden gemeld bij de Europese Commissie. Het ministerie van LNV moet de regeling dan melden en aanvragen in Brussel. Het is volgens LNV ook mogelijk om met andere staatssteunpakketjes te plussen, maar nu is het nog te weinig concreet, er is onvoldoende duidelijkheid over.

Energie-intensief
Glastuinbouw Nederland probeert met EZK en LNV een clausule te vinden, zodat bedrijven niet onder de landbouwkaders vallen (met een beperking van de steun tot € 62.000, vanaf oktober wordt dit waarschijnlijk verhoogd naar € 93.000 volgens het voorstel van de Europese Commissie), maar als energie-intensief worden aangemerkt, zoals vastgesteld onder de Energiebelastingrichtlijn. Voor energie-intensieve bedrijven geldt een maximum van € 25 miljoen.
Dit betekent formeel dat de glastuinbouw moet opschuiven van Art 42 naar Art 53. Dit betekent dat in Art 42 een uitzondering moet worden gemaakt voor energie-intensieve landbouwbedrijven, waardoor het budget onder Art 53 voor de glastuinbouw van toepassing wordt, hetgeen veel hoger is.

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland
Ruud Paauwe, directeur Glastuinbouw Nederland (telefoon: 06 209 729 80)

Ruud Paauwe

Glastuinbouw Nederland - © 2024