Noodhuisvesting arbeidsmigranten – hoe gaan we te werk?

De toestemming voor noodhuisvesting voor arbeidsmigranten, is het resultaat van de brandbrief, die VNO-NCW Westland-Delfland en Glastuinbouw Westland op 22 maart jl. aan de burgemeester van Westland stuurden. Het tekort aan woningen voor onze werknemers wordt opgelost in de vorm van noodhuisvesting in glastuinbouwgebieden voor een periode van maximaal drie jaar. Daarbij gelden minder strenge voorwaarden dan voor reguliere huisvesting.

Bekijk hier de brandbrief.

Het opgestelde Ontwikkelkader voor de realisatie van nieuwe locaties huisvesting arbeidsmigranten leidt op de korte termijn tot onvoldoende huisvestingsmogelijkheden. Daarom is een tijdelijke oplossing op dit moment noodzakelijk.

Kaders geschikte locaties
Uitzendbureaus, die zijn opgenomen in het register van Gemeente Westland, kregen van Glastuinbouw Westland onlangs een toelichting op de kaders voor geschikte locaties voor noodhuisvesting in het glastuinbouwgebied. Deze bureaus gaan met u in gesprek over mogelijke locaties en dienen vervolgens bij Glastuinbouw Westland een plan in. Glastuinbouw Westland beoordeelt de plannen op basis van vastgestelde criteria.

De locaties die voldoen aan de criteria van Glastuinbouw Westland, worden voorgelegd aan Gemeente Westland. De gemeente toetst de locaties vervolgens aan de voorwaarden die in de brief van het College van B&W aan de gemeenteraad zijn genoemd.

Plannen kunnen tot en met 31 mei worden ingediend bij Glastuinbouw Westland. Het college is van plan om dan op 9 juli een besluit te nemen over voorgestelde locaties.

WOS
Voorzitter van Glastuinbouw Westland Jacco Vooijs en wethouder Karin Zwinkels van Gemeente Westland lichtten de ontwikkelingen toe bij de WOS.

Jacco Vooijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024