Noodzakelijk agrarisch werk blijft mogelijk tijdens avondklok, nieuwe steun noodzakelijk

Het kabinet heeft vandaag extra maatregelen aangekondigd om de coronacrisis te bestrijden. Er komt vanaf donderdag een avondklok. Dit moet wel nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Zorg voor dieren en planten is cruciaal werk dat dus ook tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Over de praktische implementatie zijn nog verschillende vragen. Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland hebben begrip voor de noodzaak van nieuwe maatregelen voor de volksgezondheid, maar wijzen op het belang van passende steun nu de coronamaatregelen al bijna een jaar een grote economische impact hebben op de gezinnen van tuinders en boeren.

Sowieso is de gehele voedselketen in het kader van de coronamaatregelen eerder al als cruciale beroepsgroep aangemerkt. Daarnaast wordt in de primaire agrarische sector met dieren en planten gewerkt. Dit zal ook noodzakelijk zijn tijdens de avondklok, die van 20.30 uur tot 4.30 uur van kracht is. Waar nodig voor de zorg voor dieren en planten is reizen tijdens de avondklok dus alsnog mogelijk, in lijn met de inzet van LTO Nederland.
De overheid stelt vanavond een modelverklaring beschikbaar. Deze verklaring is verplicht als ondernemers en/of werknemers toch moeten reizen tijdens de avondklok. Zodra deze verklaring beschikbaar is wordt hij ook via Glastuinbouw Nederland en de kanalen van LTO verspreid.

Nieuwe maatregelen
De avondklok gaat, na instemming van de Kamer, naar verwachting zaterdag of zondag in tot 10 februari. Ook stopt het personenvervoer vanuit het VK, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Een overzicht van de nieuwe maatregelen is op Rijksoverheid.nl te vinden.
Leden van Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland die vragen hebben, kunnen ook contact opnemen met de Werkgeverslijn land- en tuinbouw of hun regionale LTO-organisatie.

Aanpassing steunmaatregelen noodzakelijk
De coronamaatregelen hebben nu al bijna een jaar een grote economische impact. Uit cijfers van het CBS bleek dat de inkomsten in de agrarische sector in 2020 met 6 procent zijn gedaald, ondanks de coronasteun van de overheid.
Het verdienvermogen en de toekomst van sommige bedrijven staat ernstig onder druk. LTO Nederland heeft begrip voor de noodzaak van nieuwe maatregelen om de volksgezondheid te beschermen, maar benadrukt dat nadere steunmaatregelen noodzakelijk zijn.

Kritisch op aftopping
LTO Nederland heeft de wens kenbaar gemaakt dat de omzetdrempel voor het kunnen aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt verlaagd van 30 procent naar 20 procent. Veel bedrijven zitten al bijna een jaar net onder de omzetdrempel en de rek is er simpelweg uit. Op basis van SBI-codes wordt gesteld dat in de bedrijfsvoering van boeren en tuinders circa 20% naar vaste lasten gaat. Cijfers vanuit verschillende agrarische sectoren hebben aangetoond dat het percentage in werkelijkheid veel hoger ligt. Een verhoging van het TVL-percentage is daarom nodig en gerechtvaardigd.

Het maximumbedrag van € 90.000 TVL-tegemoetkoming per kwartaal sluit niet aan bij de bedrijfseconomische situatie van veel (grotere) mkb-bedrijven. In andere Europese landen is de maximumgrens voor soortgelijke regelingen hoger. Samen met onder andere VNO-NCW en MKB Nederland is LTO Nederland kritisch op deze aftopping op €90.000.

Glastuinbouw Nederland - © 2024