Noord-Brabant legt vergunningverlening stil om stikstof

De provincie Noord-Brabant legt de vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden tijdelijk stil. Het provinciebestuur gaat hiertoe over omdat uit analyses blijkt dat de natuur in deze gebieden is verslechterd. Dit kan ook gevolgen hebben voor vergunningaanvragen met betrekking tot glastuinbouwbedrijven.

De provincie Brabant licht het besluit toe in dit bericht: Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant - Provincie Noord-Brabant

Geheel onderaan de webpagina van de provincie is een Q&A opgenomen. Hierin is onder andere te lezen wat het besluit betekent voor lopende vergunningaanvragen en vergunningaanvragen voor activiteiten die later voor minder natuurbelasting zorgen.

ZLTO voert mede namens Glastuinbouw Nederland de lobby uit rondom dit dossier.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2024