‘Nu weer grotere stappen maken in verbetering waterkwaliteit’

“Uiteraard is het fijn dat het Hoogheemraadschap van Delfland in 2022 een lichte verbetering van de waterkwaliteit in het gebied heeft gemeten, maar een lichte verbetering is onvoldoende om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) naar 2027 toe te realiseren”, onderschrijft Jacco Vooijs, regiovoorzitter Westland en bestuurslid van Glastuinbouw Nederland.

In reactie op de Waterkwaliteitsrapportage 2022 van Hoogheemraadschap van Delfland benadrukt hij dat er ook voor de glastuinbouw een duidelijke opdracht ligt om hard te werken aan verdere verbetering van de waterkwaliteit. Niet alleen in Delfland maar in alle glastuinbouwgebieden in ons land. “Daar werken we onder andere middels het project De Emissieloze Kas natuurlijk al enkele jaren aan. Na de eerste jaren van grote progressie en de periode van stagnatie daarna, is het goed om te zien dat er weer sprake is van een lichte verbetering. Het is echter zeker zaak om nu weer grotere stappen te gaan maken richting de eisen van de KRW.”
Zo werkt Glastuinbouw Nederland aan verdere bewustwording bij de telers. “We besteden bijvoorbeeld veel aandacht aan voorlichting over niet zichtbare lekkages. Voor bedrijven is het van belang om de waterstromen op orde te hebben en lozingen en lekkages te voorkomen. Daar is zeker nog de nodige winst te behalen.”

Samenwerking
De regiovoorzitter pleit ook voor de komende jaren voor een nauwe samenwerking tussen onder andere telers, waterschappen, hoogheemraadschappen en andere overheden en Glastuinbouw Nederland. "Wij zullen onze telers nadrukkelijk informeren over de overtredingen die nog steeds worden geconstateerd en hoe die te voorkomen zijn. Van het hoogheemraadschap verwachten wij dat overtredingen nog beter worden opgespoord en dat de handhaving strenger wordt toegepast. De glastuinbouwsector wordt afgerekend op de kwaadwilligen. Die rotte appels moeten uit de mand."

Glastuinbouw Waterproof

Arthur van den Berg

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024