Onderzoek LED-belichting: hoe reageert bromelia op verschillende lichtspectra?

Het onderzoeksproject ‘Bromelia onder LED’ is gestart. Sinds begin februari worden er onder vier verschillende lichtspectra bromelia’s geteeld in een klimaatcel in het nieuwe R&D gebouw van Plant Lighting in Bunnik. De cel is onderverdeeld in acht cabines en in iedere cabine staan twee soorten. In totaal worden vier soorten onderzocht: Guzmania ‘Ostra’, Vriesea ‘Evita’, Tillandsia ‘Antonio’ en Vriesea multiflower ‘Astrid’. Het doel van dit onderzoek is om te toetsen hoe bromelia reageert op verschillende lichtspectra.

Dit is een vraagstuk dat inspeelt op eerdere resultaten uit het onderzoek ‘Plantbalans Bromelia’ (2018-2019). In dit onderzoek werd bromelia gedurende dertig weken geteeld bij verschillende licht/temperatuur combinaties. Hieruit kwam verrassend genoeg naar voren dat een dagtemperatuur van 21, 24, of 27°C vrijwel geen effect had op de groei. Echter, verhoging van de lichtintensiteit van 40 µmol (gangbaar in de praktijk) tot 80 of 120 µmol gaf een forse toename in groei. Bij 80 µmol bijbelichting werd alle licht nog even efficiënt omgezet in groei als bij 40 µmol. Om effecten van de belichting op planttemperatuur te minimaliseren werd gekozen voor LED. En om geen onverwachte teeltproblemen te krijgen werd gekozen voor een lichtspectrum dat gelijkenissen vertoont met SON-T. De teelt ging probleemloos met het breedband LED spectrum van MechaTronix.

Verschillende gewasmetingen
In de huidige proef wordt nader ingegaan op de vraag welk lichtspectrum optimaal is voor bromelia. In de klimaatcabines simuleren we het zonlicht dat op een gemiddelde winterdag in een kas binnenkomt, om zo een winterteelt na te bootsen. Daarbovenop krijgen de planten nog 16 uur per dag 80 µmol PAR assimilatiebelichting. Afhankelijk van de behandeling wordt belicht met één van de volgende spectra; zonlicht, rood/wit/blauw/verrood (breedband spectrum van vorige proef), rood/blauw/verrood en rood/blauw. Tijdens de teelt worden aan het gewas verschillende metingen verricht en aan het einde van de teelt worden de bloemeigenschappen en algehele plantkwaliteit beoordeeld. (Foto Vidiphoto)

Het project wordt uitgevoerd door Plant Lighting en gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, MechaTronix en de gewascoöperatie Bromelia.

Kas als Energiebron

Stefan van den Boogaart (Plant Lighting)

Glastuinbouw Nederland - © 2024