Onderzoek naar effecten potgrondmengsels op groei bromelia’s

Vertify is in week 25 van dit jaar begonnen met de proef ‘Effecten van diverse potgrondmengsels met een gereduceerd veengehalte op de groei en ontwikkeling van Bromelia’. De proef wordt uitgevoerd in opdracht van de gewascoöperatie Bromelia van Glastuinbouw Nederland en zal zo’n half jaar in beslag nemen. Doel is om te onderzoeken wat het effect is van een substraat met gereduceerd veengehalte ten opzichte van de substraten die gangbaar zijn in de praktijk.

Ook wordt in het onderzoeken gekeken welke toevoegingen in het substraat het best functioneren wanneer het veengehalte wordt teruggebracht. Doordat deze proef telers zal helpen in het terugbrengen van hun veengebruik, past het onderzoek binnen het kader van toekomstbestendig telen.
De proef vindt plaats bij vijf verschillende bedrijven uit de praktijk, die elk gebruik zullen maken van hun gebruikelijke ras- en teeltstrategie. Elke teler heeft vijf verschillende substraatmengsels meegekregen van leveranciers Lensli, MeeGaa en Klasmann. Die bestaan allemaal voor 65% uit veen. Daarnaast neemt elk bedrijf hun gebruikelijke substraatmengsel mee als referentie in de proef.

Voedingsanalyse in substraat
De telers wegen elke week op een vast tijdstip twee planten per substraat om zo een goed overzicht van de groei te kunnen krijgen. Daarnaast voeren de telers gedurende de proef voor elk substraatmengsel driemaal een visuele beoordeling uit op verschillende gewasparameters. Vertify gaat gedurende verschillende fases van de teelt langs bij de deelnemende telers om bij elk bedrijf metingen uit te voeren op twintig planten per substraat. Daarnaast wordt halverwege en aan het einde van de proef een voedingsanalyse in het substraat uitgevoerd en worden vers- en drooggewichtbepalingen gedaan. Aan het einde van de proef wordt ook de voedingssamenstelling van de drogestof meegenomen.

Eerste metingen voltooid
Inmiddels is de proef gestart en zijn de eerste metingen voltooid. Zoals verwacht zijn nog geen wezenlijke verschillen waarneembaar als gevolg van de substraatmengsels. De volgende meting vanuit Vertify vindt plaats bij de start van de spoelfase, die zo’n acht weken na plantdatum wordt verwacht.

Fotobijschrift: tafel met bromeliaplanten geteeld in ‘substraat 5’ met gereduceerd veengehalte bij teler Stofbergen Plant Company.

Marrah Pfister

Glastuinbouw Nederland - © 2024