Opening Brabants Migratie Informatie Punt

In Brabant zetten de overheidsorganisaties samen een basisaanbod voor internationale medewerkers neer. Op 1 januari 2024 gaat het Brabantse Migratie Informatie Punt (MIP) officieel open, begin november was er al een feestelijke aftrap door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de provincie Noord-Brabant en de vijf Brabantse arbeidsmarktregio’s.

Bij de fysieke en mobiele informatiepunten van het Brabantse Migratie Informatie Punt kunnen internationale werknemers straks terecht met praktische vragen. Ze ontvangen er laagdrempelige en meertalige informatie en advies over het wonen, werken en leven in Noord-Brabant en Nederland. Het doel van het MIP is de werkomstandigheden en levenskwaliteit van internationale werknemers verbeteren. Er zijn meerdere fysieke loketten en mobiele teams, zij opereren in alle arbeidsmarktregio’s in Brabant (West-Brabant, Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond- De Peel).

Waarom een informatiepunt?

  • Er wonen naar schatting zo’n 120.000 arbeidsmigranten in Noord-Brabant.
  • Een arbeidsmigrant heeft meer nodig dan een plek om te werken en een plek om te slapen.
  • Het is belangrijk dat werknemers uit het buitenland meer weten over hoe onze maatschappij in elkaar steekt en niet in alles afhankelijk zijn van hun baas.

Uitbreiding aanbod
Komende twee jaar wordt in een pilot met Brabantse werkgevers, brancheorganisaties en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een aanvullend aanbod. Dit aanvullend aanbod richt zich op de socialisatie, integratie en participatie van alle internationale medewerkers. Glastuinbouw Nederland en ZLTO sluiten beiden bij dit initiatief aan.

Om de speerpunten uit de Human Capital Agenda in het bijzonder voor Internationale Werknemers te bereiken werken we vanuit Glastuinbouw Nederland samen met anderen aan een scala van instrumenten. We hebben onder andere samen met LTO Nederland, Stigas en Doorzaam het e-book ‘Veilig en gezond werken voor internationale flex krachten’ ontwikkeld. Het vacature platform seasonalwork.nl van LTO Arbeidskracht is een mooi instrument om zelf internationale medewerkers te zoeken. Ook komt binnenkort de samen met de Werkgeverslijn de vernieuwde checklist werken met uitzendkrachten uit.

Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was aanwezig bij de feestelijke aftrap: “Ik vind het Nederland onwaardig onder welke omstandigheden veel arbeidsmigranten moeten leven en werken. Zij verdienen net als iedereen een eerlijk loon en fatsoenlijk onderkomen. Bij het Brabants Migratie Informatie Punt kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig terecht om te horen waar ze recht op hebben en om problemen aan te pakken. Heel goed dat Noord-Brabant met dit idee naar ons toe is gekomen en dat we gezamenlijk deze punten hebben kunnen inrichten. Zo zetten we ons samen in voor een betere positie van arbeidsmigranten.”

De informatiepunten gaan op 1 januari 2024 open en zijn een proeftuin voor een eventuele verdere uitrol door heel Nederland. Voor grenswerkers en kenniswerkers (‘expats’) bestaan al vergelijkbare informatiepunten.

Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Economie, Talentontwikkeling en Financiën): “Arbeidsmigranten zijn hard nodig in Brabant om onze innovatieve economie draaiende te houden. Maar deze groep moet ook zijn weg kunnen vinden in onze maatschappij en moet een fijne plek hebben om te wonen. Brabant loopt al jaren voorop in de aanpak tegen misstanden en pakt ook hier weer haar verantwoordelijkheid. Met deze informatiepunten kunnen arbeidsmigranten laagdrempelig informatie en advies inwinnen en hebben ze een plek om aan de bel te trekken bij misstanden.“

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024