Openstelling EG regeling 2023 vertraagd

In een eerder bericht is door het ministerie van LNV aangekondigd dat het voornemen was de EG regeling in 2023 vanaf half mei open te stellen voor een aantal weken. Het proces om de hiervoor vereiste goedkeuring te verkrijgen van de Europese Commissie loopt echter nog, waardoor de openstelling later zal plaatsvinden.

Het Ministerie van LNV werkt hard om de regeling zo snel mogelijk open te stellen, maar dit zal naar verwachting niet voor de zomer zijn.

Klik hier voor het eerdere bericht, of kijk bij de downloads.

Kas als Energiebron

Dennis Medema

Jaarplan SIGN 2024

Het werk van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, in samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van…

Glastuinbouw Nederland - © 2024