Opnieuw vrijstelling Verimark voor tomatenteelt

Het Ministerie van LNV heeft opnieuw een vrijstelling toegekend voor het insectenbestrijdingsmiddel Verimark ter bescherming van de bedekte substraatteelt van tomaat tegen de tabakswittevlieg (Bemisia). De vrijstelling is mede tot stand gekomen dankzij Glastuinbouw Nederland.

“Belangrijk dat Verimark weer vrijgesteld wordt voor alle tomatentelers. De noodzaak dat Verimark een echte toelating krijgt en jaarrond inzetbaar is voor de tomaatteelt, wil ik nogmaals benadrukken”, zegt Vincent van der Lans, voorzitter van de landelijke commissie Tomaat.

Knelpunt tabakswittevlieg
De vrijstelling is afgegeven omdat de directe schade door tabakswittevlieg een teeltbedreigend probleem is voor de geïntegreerde bedekte teelt van tomaat. Hiervoor is momenteel het beschikbare pakket aan middelen en maatregelen niet afdoende. Naast de directe schade die tabakswittevlieg geeft in de tomatenteelt, is het ook een belangrijke vector voor virusoverdracht. Het tomatenchlorosevirus, ofwel ToCV is een van de virussen die door Bemisia kan worden verspreid. Mede door inzet van de sector, middels een ketenbreed sectorplan, is het probleem sterk verminderd.

Wettelijk gebruiksvoorschrift
Verimark, met de werkzame stof cyantraniliprole, is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een druppelbehandeling. Deze vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, treedt in werking op 15 juli en vervalt op 11 november 2022. De vrijstelling is slechts van toepassing indien het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van dit besluit wordt nageleefd.

Reguliere toelating
Glastuinbouw Nederland onderschrijft de wens dat zo spoedig als mogelijk een reguliere toelating voor het middel van Verimark wordt gerealiseerd. Dit om herhalingsverzoeken van vrijstellingen in vruchtgroententeelten te kunnen voorkomen.

Klik hier voor de officiële aankondiging in de Staatscourant.

Jeannette Vriend

Glastuinbouw Nederland - © 2024