Piekarbeid en pensioen: In plaats van inkomen later, meer inkomen nu

In de sector agrarisch en groen kennen we voor medewerkers een regeling piekarbeid. Deze regeling biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid werknemers aan te melden als piekarbeider. Ondernemer en de medewerker betalen in de eerste acht weken geen pensioenpremie en bouwen geen pensioen op. Wel krijgt de medewerker 0,7 procent van het loon extra. In plaats van inkomen later is er meer inkomen nu.

Deze regeling geldt voor werknemers die maximaal acht aaneengesloten weken per jaar seizoensgebonden werkzaamheden uitvoeren en in dienst zijn op een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het gaat om routinematige werkzaamheden bij oogsten en telen van agrarische gewassen. Een handleiding bij de regeling piekarbeid met alle voorwaarden is terug te vinden op de website van het pensioenfonds BPL.
Voor uitzendkrachten geldt deze regeling niet. Wel kent de pensioenregeling voor uitzendkrachten en gedetacheerden een wachttijd van acht weken. Een uitzendkracht bouwt pas pensioen op, nadat hij of zij acht weken bij dezelfde inlener heeft gewerkt. Na deze wachttijd start deelname in de Basisregeling.

Goede beloning
Meer informatie over de wachttijd en de pensioenregeling is terug te vinden op de website van het pensioenfonds StiPP.
Onderdeel van de Human Capital Agenda van Glastuinbouw Nederland is een goede beloning. We onderkennen dat de beloningswensen kunnen verschillen en dat wij werken met groepen medewerkers die inkomen nu verkiezen boven inkomen later. De regeling piekarbeid draagt hier een klein steentje aan bij.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024