Plantgezondheid en energie centraal op bijeenkomst in Den Bosch

Glastuinbouw Nederland en Plantum participeren samen in Stichting Aardbei Onderzoek (SAO). Op 24 oktober vond de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst plaats in Den Bosch. Onder leiding van dagvoorzitter Henny van Gurp presenteerden zeven sprekers de resultaten van afgerond en lopend onderzoek en actuele onderwerpen. De 45 deelnemers kregen actuele ontwikkelingen op de thema’s 'Plantgezondheid' en 'Energie' voorgeschoteld.

Op de foto:Mark van der Werf over een robuust weerbaar teeltsysteem bij aardbei

Rondom plantgezondheid werden door Anne van Diepeningen van WUR de resultaten over het onderzoek naar dwerggroei bij aardbei toegelicht. Plantweerbaarheid wordt steeds belangrijker nu goedwerkende middelen verdwijnen. En hoe kom ik nu tot een robuust weerbaar teeltsysteem? Mark van der Werf van Power2plants nam de telers mee in de mogelijkheden en de vaak onderschatte rol van elementen uit de bemesting. Er wordt door de sector ook naar alternatieve substraten gezocht. Hans Baekelmans van Grodan deelde zijn ervaringen met aardbeivermeerdering en teelt in steenwol en Leo Lansbergen van Fluence belichtte hun proeven met junidragers en spectra- en verroodtoepassingen in doordragers.

Meeldauw was dit seizoen op de meeste bedrijven vaak een uitdaging. Daarom werd tijdens de deelnemersbijeenkomst uitgebreid stil gestaan bij de bestrijding van meeldauw in aardbei met UV-C licht. Stef Laurijssen van Proefcentrum Hoogstraten benoemde de mogelijkheden van de UV-ROBOT en gaf advies mee hoe deze robot effectief in te zetten.

Energieproeven

In het tweede blok na de pauze was het de beurt aan de sprekers van WUR, Delphy ISFC en Plant Lighting om een toelichting te geven op de energieproeven die vanuit Kas als Energiebron dit jaar zijn uitgevoerd. Frank Kempkes van WUR gaf aan hoe energie te besparen is bij low-chill aardbeirassen in hun klimaat- en risicobestendige kas in Bleiswijk. In deze onbelichte aardbeienteelt bleek het mogelijk gedurende een lange periode met beperkte energie input en lagere emissie van CO2 een gelijkmatige productie te realiseren.

In de belichte teelt hebben we een andere uitdaging om jaarrond een fossielvrije teelt na te streven. Vera Theelen (Delphy ISFC) en Govert Trouwborst (Plantlighting) namen de deelnemers mee in hun bevindingen uit de proef die op het ISFC in Horst in het seizoen 2022-2023 is uitgevoerd. Hieruit kwamen veel interessante leerpunten op het gebied van plantfysiologie en klimaat naar voren die nu in de proef van seizoen 2023/2024 worden beproefd.

Goede evaluatie
Uit de evaluatie van de bijeenkomst komt naar voren dat de aanwezige deelnemers de bijeenkomst als zeer goed en informatief hebben beoordeeld. Men gaf aan dat het kennisniveau van sprekers en gemotiveerde deelnemers op een hoog niveau lag en de verscheidenheid aan onderwerpen erg goed.

Leden van SAO kunnen op de website en via de appgroep “INFO SAO” de presentaties van de sprekers terugkijken. Op de website is ook een update van de stand van zaken van alle onderzoeken vinden. Inmiddels maken bijna 100 deelnemers gebruik van de appgroep “INFO SAO” voor de aardbeientelers en plantenkwekers. Op deze manier communiceren we actief naar de leden van SAO en ontstaat er meer interactie. Met 1 of 2 klikken op je telefoon zit je dan in de onderzoeksresultaten. Mocht je nog niet deelnemen aan de appgroep, mail dan even naar hvangurp@spam-protectglastuinbouwnederland.nl.

Op de foto's:

  • Mark van der Werf over een robuust weerbaar teeltsysteem bij aardbei
  • Stef Laurijssen benoemde de mogelijkheden van de UV-ROBOT
  • Vera Theelen over de interessante leerpunten uit de proef op het ISFC in Horst.
  • Frank Kempkes gaf aan hoe energie te besparen bij low-chill rassen in hun klimaat- en risicobestendige kas.

Henny van Gurp

Glastuinbouw Nederland - © 2024