Positief advies programmaraad KijK voor vier plantgezondheidsprojecten

Vier nieuwe onderzoeksprojecten op gebied van plantgezondheid hebben groen licht gekregen van de programmaraad van Kennis in je Kas (KijK). Dat betreft de projecten: Monitoring luchtmonsters, Masterplan Verticillium, Meetstandaard microbiologische kwaliteit groeimedia van hernieuwbare grondstoffen en IPM-strategie masterplan rupsen.

Monitoring luchtmonsters
De volledige projectnaam luidt: Monitoring van luchtmonsters op de aanwezigheid van plantenpathogenen in het kader van IPM. Doel van dit project is het ontwikkelen van een methode om lucht in kassen te bemonsteren, de infectiedruk te meten en vervolgens direct te analyseren op de aanwezigheid van plantpathogenen. Dit gebeurt met nieuwe technologieën op basis van (moleculaire) diagnostiek (DNA). Aan de hand van momentane ziektedruk verwerkt in algoritmes met schadedrempels en maatregelen vormt het een wezenlijk onderdeel van de geïntegreerde ziektebeheersingsstrategie. 

Masterplan Verticillium
Uitgangspunt van dit project is te komen tot een duurzame vermindering van de Verticillium-verwelkingsziekte in de glastuinbouw. Het traject is een geïntegreerde aanpak, gebaseerd op gevoelige detectie van virulente biotypes, een verbeterde bedrijfshygiëne op te identificeren kritieke punten in het teeltsysteem, een verminderde inzet van stomen en een aanzet tot verbeterde inzet van minder gevoelige rassen, biologische middelen én methoden om plant en bodemweerbaarheid te verhogen. De beoogde pilot gewassen zijn: chrysant, biologische paprika en aubergine.

Meetstandaard microbiologische kwaliteit groeimedia
Om te komen tot een standaard voor het meten van de microbiologische kwaliteit van groeimedia op basis van hernieuwbare grondstoffen, wordt een methodiek ontwikkeld om de kwaliteit van nieuwe groeimedia te meten en actief te sturen op plantweerbaarheid.

IPM-strategie masterplan rupsen
Het toetsen van nieuwe, effectieve en realistische principes en concepten om de twee soorten rupsen, die voor de meeste schade in de glastuinbouw zorgen, te kunnen bestrijden. Dat betreft de Turkse mot (Chrysodeixis chalcites) en de Duponcheliamot (Duponchelia fovealis). Deze worden effectief bestreden met een functioneel ecosysteem, bestaande uit zowel macrobiologische als microbiologische bestrijders om uiteindelijk een robuust biologisch totaalsysteem neer te zetten tegen deze rupsen.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024