Pot- en Perkplantendag: De uitdagingen voor de toekomst!

Glastuinbouw Nederland, Delphy en Kas als Energiebron organiseerden woensdag 25 oktober de Pot- en Perkplantendag met als titel ‘De uitdagingen voor de toekomst’. Tijdens deze middag werd er ingezoomd op de thema’s Energie en Plantgezondheid. Hierbij werd er een koppeling gemaakt tussen het beleid en de praktijk: wat komt er op ons af en welke oplossingen kunnen we hier tegenover zetten?

Jeroen van Buren, manager sierteelt bij Delphy, opende de middag. Hij gaf aan dat er momenteel veel aan de hand is binnen de glastuinbouw. Je kunt de krant niet openslaan of het gaat over fossiele subsidies of gewasbeschermingsmiddelen. Dit legt veel druk op onze sector, en daar moeten we op handelen en wat mee doen. Deze middag gaven de sprekers hier ook voldoende handvatten voor.

Energie wordt duurder
Als eerste spreker was Alexander Formsa (themaspecialist energie bij Glastuinbouw Nederland) aan de beurt om de huidige stand van zaken rondom het energiebeleid toe te lichten. In de eerste zin gaf hij al aan dat het dit moment een hele opgave is de presentatie die hij een dag eerder had gemaakt actueel te houden: ‘hij kan eigenlijk alweer de prullenbak in’.

De plannen van de overheid wijzigen op dit moment continu en Glastuinbouw Nederland is dagelijks in gesprek met de beleidsbepalers om ze de consequenties van bepaalde plannen aan te tonen. Maar dat energie in de toekomst duurder gaat worden is zeker. Maar hoe snel zal dit gaan en krijgen tuinders de tijd om zich hier op aan te passen? Op de website van Glastuinbouw Nederland staat een rekentool om te berekenen wat de huidige plannen betekenen voor de energiebelasting van je bedrijf. De tool is na afgelopen woensdag geupdate aangezien de plannen van het kabinet concreter zijn geworden.

Mogelijkheden tot energiebesparing
Maar binnen de visie van Glastuinbouw Nederland is ook benoemd dat we als sector een besparing van 35% op warmte willen realiseren in 2040 t.o.v. 2017. Lisanne Helmus-Schuddebeurs (manager Delphy Improvement Centre), gaf een toelichting op de teelttechnische mogelijkheden om te komen tot besparing in de teelt.

Er is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd door Delphy Improvement Centre binnen het programma van Kas als Energiebron om het energiegebruik binnen teelten verder terug te brengen. Isoleren door de inzet van schermen, optimaal gebruik maken van de natuurlijke omstandigheden, vochtbeheersing en een goede monitoring zijn de basis om tot verdere energiebesparing te komen. De diversiteit van het assortiment in de pot -en perkplantenteelt blijft een uitdaging blijft voor de teler. Maar onderzoek toont ook dat er veel mogelijkheden zijn.

Tijdens de pauze werden de lopende proeven Kalanchoë en Phalaenopsis bezocht. De projecten worden bij Delphy Improvement Centre uitgevoerd onder leiding van Plant Lighting, en werden dan ook toegelicht door Sander Hogewoning en Lisanne Helmus-Schuddebeurs.

Beschikbaarheid middelen
Na de pauze stond het thema plantgezondheid centraal, Jasper van Diemen (netwerkcoördinator bij Glastuinbouw Nederland) gaf een inkijkje van hoe de toekomst van gewasbescherming er uit komt te zien. Wat we de laatste jaren zien is dat er steeds minder middelen beschikbaar zijn om plagen en ziektes effectief te kunnen bestrijden.

WEcR heeft in opdracht van Glastuinbouw Nederland onderzocht wat de trend van gewasbeschermingsmiddelen zal zijn als hetgeen we de afgelopen jaren 4 jaar hebben gezien doorzet naar de komende 4 jaar. Wat je dan ziet is dat er nagenoeg geen tot weinig middelen overblijven. Uiteraard zullen er nog wel middelen een herregistratie krijgen en komen er middelen bij, maar niet in het tempo dat we nodig hebben. Neveneffect hierbij is dan ook dat resistentie opgebouwd wordt op de middelen die overblijven. Dit is geen rooskleurig plaatje en zal veel consequenties hebben. Dit zal zeker iets zijn waar je op voor moet bereiden.

Martijn Voorwinden, onderzoeker en adviseur bij Delphy, gaf al één van de oplossingen: insectengaas . Niet het gaas dat wij kennen in de ramen, maar juist direct over het gewas of iets daar boven. Deze proef loopt nu bij meerdere gewassen en geeft mooie resultaten. De druk van trips en witte vlieg is significant lager. De nadelen van gaas over het gewas zijn nihil, maar vergen ook vaak wat aanpassingen. Al met al een mooie oplossing om zonder middelen of met minder middelen te kunnen kweken. De proef loopt momenteel nog en de resultaten zullen aan het eind van de proef openbaar zijn.

Weerbaar gewas
De laatste spreker was Mark van der Werf (oprichter Power2Plants). Hij nam de bezoekers mee hoe je planten gezonder en daardoor weerbaarder kunt maken. Door de juiste balans van voedingstoffen en elementen toe te dienen aan de planten, maak je de planten weerbaarder en daardoor sterker bestand tegen plagen en ziektes.

Dit klinkt heel simpel maar is een complexe materie. Elke plant heeft andere behoeftes en eigenschappen en reageert anders op bepaalde voedingstoffen. Maar als je de balans vindt dan biedt dit kansen om met minder of geen middelen te kunnen telen. De resultaten die Mark boekt bij verschillende gewassen, uiteraard met vallen en opstaan, zijn zeer verrassend  te noemen en bieden zeker perspectief voor de toekomst.

Conclusie na deze middag is wel dat er veel op de glastuinbouwsector afkomt, maar dat deze sector zeker laat zien dat zij weerbaar is en altijd met een oplossing komt.

Jasper van Diemen

Glastuinbouw Nederland - © 2024