PPS Air Monitoring gelanceerd: What's in the air?

Telers hebben te maken met allerlei ziekten en plagen die de gezondheid van hun gewas kunnen beïnvloeden. Deze kunnen via de bodem, de voedingsoplossing, maar ook via de lucht worden verspreid. Hoe bemonster en analyseer je het beste of er ziekteverwekkers in de lucht van je kas aanwezig zijn? En zo ja, hoe weet je welke dit dan zijn? Dat wordt onderzocht in de PPS Air Monitoring, die deze week bij Wageningen University & Research (WUR) in Bleiswijk is gestart en loopt tot 1 april 2026.

Het project gaat apparatuur vergelijken waarmee luchtmonsters in kassen kunnen worden verzameld. Vervolgens worden deze monsters geanalyseerd op de aanwezigheid van ziekteverwekkers van planten, zoals schimmels en bacteriën. Diverse onderdelen van het proces - van het nemen van het luchtmonster tot de moleculaire analyse en de resultaten - worden geoptimaliseerd en waar mogelijk geïntegreerd.
De luchtbemonsteringssystemen voor de monitoring van belangrijke ziekteverwekkers in de glastuinbouw worden vergeleken op capaciteit, efficiëntie en het vermogen om deze ziekteverwekkers te kunnen detecteren. Na de bemonstering worden diverse moleculaire testen  ingezet om te achterhalen welke schimmels en bacteriën nu in de lucht van de kas zijn. Daarnaast wordt bekeken waar en wanneer deze ziekteverwekkers aanwezig zijn, nog voordat er symptomen te zien zijn. Ziekteverwekkers verspreiden zich in ruimte en tijd door de kas afhankelijk van onder andere het groeistadium waar het gewas zich in bevindt, de temperatuur in de kas en de relatieve luchtvochtigheid. Al deze parameters worden meegenomen in de analyse van het luchtmonster. Bij verschillende telers wordt de apparatuur ingezet om luchtmonsters te nemen en vervolgens in het lab te analyseren.
De focus ligt in eerste instantie op de gewassen komkommer, gerbera en roos. In een later stadium kunnen ook andere gewassen worden bemonsterd . Daarnaast wordt er in het project samengewerkt met telers die hun praktijkervaringen kunnen inbrengen.

Samenwerking
Twee business units van WUR zijn betrokken bij het project: BU Biointeracties & Plantgezondheid en BU Glastuinbouw & Bloembollen. Een breed consortium van organisaties is aangehaakt bij dit onderzoek. De grootste financiers van het onderzoek zijn het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Glastuinbouw Nederland via Stichting Kennis In Je Kas (KIJK), die de glastuinbouwtelers vertegenwoordigt. Andere partners in het project zijn: Gewascoöperaties Komkommer, Gerbera en Roos, Naktuinbouw, Royal Brinkman, Pessll Instruments, Bertin Instruments, 20/20 Seedlabs Inc, One Planet / Imec NL en Hogeschool Leiden.
Het onderzoek is medio juli gestart en loopt tot 1 april 2026. Via een Publiek-Private Samenwerking (PPS) draagt het ministerie van LNV de helft van de kosten bij. De andere helft dragen de andere organisaties en bedrijven samen bij. Op de projectpagina van Wageningen University & Research zijn (tussentijdse) resultaten te vinden. Die worden middels nieuwsberichten ook gepubliceerd op de websites van Glastuinbouw Nederland en Kennis in je Kas.

Peter Bonants

Glastuinbouw Nederland - © 2024