PPS Wat leeft in de kas onderzoekt detectietechnieken voor plagen

De PPS Weet wat er Leeft is van start gegaan in maart 2021. Binnen dit 4-jarige project werken we samen om een slimme koppeling te maken van bestaande methoden om zo een beter beeld te krijgen wat de stand is van plagen en biologische bestrijders die aanwezig zijn in de kas.

Beschikbare detectietechnieken
Het scouten van soorten in de kas gebeurt veelal middels direct monitoren van vangplaten en handmatige beoordeling van soorten die gezien worden. Inmiddels zijn er diverse methoden op de markt en in ontwikkeling om deze vision-methoden met behulp van slimme camera’s te automatiseren. Daarnaast zit er veel potentie in innovatieve indirecte methoden waarbij met behulp van gassenof DNA de aanwezigheid van soorten in de kas kan worden bepaald. Als laatste zijn ook de KLIMAAT-gegevens bepalend voor welke soorten zich in een kas kunnen handhaven. Elk van deze methoden is informatief op zijn eigen manier, maar moeilijk inzichtelijk te maken door de grote hoeveelheid gegevens die erbij komen kijken. Door al deze data te koppelen binnen een model van kunstmatige intelligentie (AI) kan optimaal gebruik worden gemaakt van deze innovaties.

Koppelen van detectietechnieken
De eerste fasen van het project hebben zich gericht op het toetsen van geschikte methoden. Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende methoden? Hoe verhouden de gegevens van verschillende methoden/sensoren zich tot elkaar? En hoe kunnen deze data het beste kunnen worden vormgegeven om vervolgens aan elkaar gekoppeld te worden? Hoewel vision-methoden erg geschikt zijn om individuen te tellen is het onderscheiden van soorten (vaak) specialistenwerk. DNA-methoden weten echter heel nauwkeurig soorten te identificeren, maar zijn wat minder geschikt (maar niet ongeschikt!) om aantallen te bepalen. Deze technieken vullen elkaar aan. Op het gebied van gassen zijn op het moment van schrijven nog geen goede conclusies te trekken.

Toetsen in de praktijk
De evaluatie en koppeling van verschillende methoden zetten we de komende tijd door en we gaan meer meten in praktijksituaties. Daarbij werken we aan een vormgeving om de data in een handige applicatie voor gebruikers beschikbaar te maken. Het doel is om in het voorjaar van 2024 het volledige model te toetsen op basis van minimaal 6 doelsoorten in 4 verschillende gewassen.

Partners PPS Weet wat er leeft
Deze PPS wordt uitgevoerd door Normec Groen Agro Control, Stichting Control in Food & Flowers, IMEC/OnePlanet, HAS green academy Den Bosch, Wageningen University & Research en mogelijk gemaakt door Stichting Kennis in je Kas, Plantum, Koppert,  Environmental Monitoring Systems B.V., Sendot Research B.V., Chrysant NL, gewascoöperatie Roos, gewascoöperatie komkommer, gewascoöperatie potorchidee en Glastuinbouw Nederland.

Voor meer informatie contact Onno Calf (onno.calf@spam-protectscff.nl) of Margreet Schoenmakers (MSchoenmakers@spam-protectglastuinbouwnederland.nl)

Onno Calf (SCFF)

Glastuinbouw Nederland - © 2024