Publiek-private samenwerking biologische bestrijding schadelijke mijten van start

Met het wegvallen van breedwerkende insecticiden zorgen plantetende mijten in diverse gewassen voor aanzienlijke schade, zowel in bedekte als in onbedekte teelten en ook tijdens de opslag van bloembollen.

Onder leiding van Gerben Messelink van Wageningen University & Research (WUR) is recent de PPS ‘Biologische bestrijding van schadelijke mijten’ gestart.

Beschikbare roofmijtsoorten schieten te kort
Verschillende schadelijke mijtensoorten zijn extreem klein of hebben een verborgen levenswijze achter knopschubben en andere plantendelen of in spintwebben. Daardoor zijn ze met de beschikbare roofmijtensoorten vaak moeilijk te bestrijden. In andere gevallen is het kasklimaat of het beschikbare voedsel beperkend voor de toepassing van de beschikbare roofmijtsoorten. Dit is een grote drempel voor de overgang van chemische naar biologische bestrijding.

Dit project richt zich op de biologische bestrijding van economisch belangrijke schadelijke mijten in een aantal Nederlandse tuinbouwgewassen. Het project bestaat uit vijf werkpakketten en loopt van medio 2017 tot medio 2020:

  1. Verzamelen, kweken en bijvoeren van nieuwe roofmijten. Dit werkpakket zal nieuwe roofmijten opleveren die gekweekt worden voor verder onderzoek in de andere werkpakketten
  2. Bestrijding van de tulpengalmijt tijdens de bewaring van tulpenbollen
  3. Bestrijding van de bramengalmijt in braam
  4. Bestrijding van weekhuidmijten in de sierteelt onder glas o.a. in Amaryllis en Bromelia
  5. Bestrijding van spint in komkommer

Het onderzoek wordt uitgevoerd door meerdere onderzoekers van de business units Glastuinbouw en Bomen, Bollen, Fruit van WUR. De projectcoördinatie ligt bij LTO Glaskracht Nederland. Het onderzoek is strategisch en innovatief van aard, maar zal ook in interactie met telers en bedrijven uitgevoerd worden om tot toepasbare oplossingen te komen.

Deze publiek-private samenwerking wordt gefinancierd door de overheid via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en de participerende partijen: Anthos/iBulb, Biobest, KAVB, LTO Glaskracht Nederland, NFO, Amaryllistelers en de gewascoöperaties Bromelia en Komkommer.

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024