Regio bijeenkomst Gelderland-Oost: ‘Beslissingen energie kunnen pijn doen’

De regio Gelderland-Oost van Glastuinbouw Nederland organiseerde op donderdagavond 10 november samen met Greenport Arnhem-Nijmegen een drukbezochte bijeenkomst. De informatieve avond stond, hoe kan het ook anders, in het teken van energie. Sprekers die avond waren Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland en Remco de Boer, expert op gebied van internationaal energiebeleid.

Adri Bom-Lemstra ging in op alle initiatieven die de sectororganisatie onderneemt om samen met de overheid te komen tot stabielere energieprijzen en tot een pakket aan innovaties en investeringen gericht op het versnellen van de energietransitie. “Punt van zorg is het wisselende beleid van de overheid, de snelheid van afbouw van fossiele brandstoffen, de hoogte van de gasprijzen, de ontwikkeling van alternatieven energiebronnen en de lengte van vergunningsprocedures.”

Afschakeling
Na de pauze kwam Remco de Boer aan het woord. De expert en publicist op het vlak van internationaal energiebeleid omarmt in principe de energietransitie. Maar hij is beducht voor de snelle afbouw van de fossiele brandstoffen, zonder dat daar een voldoende aanbod van alternatieve energie tegenover staat. “De hoge prijs voor aardgas is een gevolg van schaarste. Hier heeft Poetin een rol in gespeeld, maar de afschakeling van kernenergie, de afhankelijkheid van gas en het niet investeren door grote kapitaalkrachtige fossiele energie-reuzen, zoals Shell, hebben een grotere invloed gehad. Ook de pensioenfondsen hebben nagelaten te investeren.”
Maatschappelijk was er geen draagvlak voor verdere investeringen in fossiele bronnen, meent De Boer. “Maar men zij ook nee tegen alternatieven als wind op land, biomassa en zonnepanelen. Zie hier waar we nu staan.” Overigens waarschuwde hij de glastuinbouw ook voor het in slaap laten sussen door een tijdelijke verlaging van de gasprijzen van dit moment. Remco de Boer voorziet echt een tekort aan energie in de winter van 2024. “De vraag en het aanbod lopen dan nog verder uiteen. Een prijsplafond gaat dan heel veel geld kosten, zonder dat er een structurele oplossing komt; hoe klein ook.”

Pijnlijk
Indien de glastuinbouw in staat is haar geluid georganiseerd te laten horen op die plaatsen waar beleid wordt gemaakt, kan de sector, volgens de energie-expert, het verschil maken en investeren in een betaalbare transitie. “Kijk daarbij naar partijen als Greenpace en de milieubewegingen. Hoe hebben zij dat georganiseerd? Ze zitten op dit moment overal aan tafel.”
Afsluitend gaf Remco de Boer de politieke bestuurders in de glastuinbouw mee om beslissingen te nemen die sommigen wellicht pijn doen. “Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. De consequentie is immers dat er dan niets gebeurt.”

Glastuinbouw Nederland - © 2024