Regiobijeenkomst Brabant/Zeeland in teken van energie, water en toolkit

De regiobijeenkomst van de regio Brabant/Zeeland stond in het teken van onder meer het energiedossier, de impactanalyse gewasbescherming en de Kader Richtlijn Water. Daarnaast werd aandacht besteed aan de toolkit 'Gezondheid & Geluk' van Glastuinbouw Nederland.

Op 21 september vond de regiobijeenkomst van de regio Brabant/Zeeland plaats bij De Kruidenaer in Etten-Leur. Tijdens de bijeenkomst praatte Adri Bom-Lemstra de leden bij over de actualiteit van de belangrijkste thema's van de glastuinbouw, werd stilgestaan bij diverse regionale onderwerpen en is er volop aandacht voor de toolkit 'Gezondheid & Geluk' die voor de zomer werd gelanceerd.

Tijdens de bijeenkomst nam Adri Bom-Lemstra de actualiteit in de glastuinbouw onder de loep. Welke energiedossiers hebben prioriteit? Wat doet Glastuinbouw Nederland met de impactanalyse gewasbescherming? Wat is de visie op de huisvesting van internationale medewerkers? Hoe zetten we met elkaar de benodigde stappen richting de Kader Richtlijn Water? Maar ook het belang van nadrukkelijke aanwezigheid van de sector in Brussel kwam in haar presentatie aan bod.

Daarnaast presenteerde zij de toolkit 'Gezondheid & Geluk', die exclusief voor leden van Glastuinbouw Nederland is ontwikkeld en samengesteld. De glastuinbouwsector levert de basis voor een gezonde en gelukkige samenleving. Hoe krijgen we dit met elkaar op het netvlies bij politiek, media, burger en consument? De toolkit biedt telers een schat aan informatie en hulpmiddelen, die helpen om als ondernemers het eigen verhaal over de glastuinbouw te vertellen aan een schoolklas, de buren of aan raadsleden, bestuurders en ambtenaren van gemeente of provincie.  Op die manier wordt elke ondernemer of werknemer een ambassadeur van de glastuinbouw. Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen al een inkijk in de toolkit door het bekijken van het filmpje 'Tuin er niet in'.

Regio
Rob van Duijn (vice-voorzitter), René Tielemans (penningmeester en secretaris) en Peter Marinissen zijn tijdens de bijeenkomst benoemd voor hun 2e bestuurstermijn als regiobestuurder. René Tielemans presenteerde tijdens de bijeenkomst het financiële overzicht van de regio Brabant/Zeeland van het jaar 2022. Ook werden de actualiteiten op het vlak van ruimtelijk beleid en energie binnen Brabant en Zeeland toegelicht.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2024