Strategie Greenport West-Holland biedt een gezamenlijk richtinggevend toekomstbeeld

Greenport West-Holland heeft op 19 december 2022 haar Ruimtelijk-Economische Strategie (RES) voor 2050 vastgesteld. Deze RES, opgesteld in samenwerking met onder andere Glastuinbouw Nederland, biedt: een gezamenlijk richtinggevend toekomstbeeld, de eerste stappen om de ambities waar te maken én een oproep tot samenwerking.

Klik hier voor de RES van Greenport West-Holland.
Klik hier voor de Ruimtelijk-economische strategie 2050.

De belofte van Greenport West-Holland
In 2050 biedt Greenport West-Holland de gezondste versproducten, steeds op de juiste plek; Greenport West-Holland draagt bij aan volksgezondheid en voedselautonomie. Met deze belofte bestendigen overheden, metropoolregio en bedrijfsleven een duurzaam toekomstperspectief voor glastuinbouw in de regio. De glastuinbouw wordt erkend als één van de identiteitsdragers van de regio, als sector die al decennialang bijdraagt aan grote maatschappelijke vraagstukken zoals gezonde voeding, welzijn en geluk, energietransitie, biobased economy en als een top-3 economische motor voor Nederland. Greenport West-Holland zorgt voor regionale werkgelegenheid, versterkt de innovatiekracht van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal en het handel- en techniekcluster. Zo draagt de Greenport ook in 2050 bij aan de internationale concurrentiepositie van Nederland.

Ambities
In de RES zijn op basis van vijf principes verschillende ambities geformuleerd, die de sector de komende jaren verder moeten brengen. Zo zijn er ambities op energietransitie, innovatie, logistiek, ondernemerschap en maatschappelijke verbinding. Die ambities moeten een plek blijven krijgen in de overvolle ruimte van Zuid-Holland. Daarin moet het maximale met de beschikbare ruimte worden gedaan, waarbij wordt gebruikgemaakt van een viertal toekomstbestendige vestigingsmilieus: Duurzame productielandschappen, Multimodaal verbonden verslogistiek, Campus aan de kennisas en Landschapsgronden. Die vloeien voort uit eerder in het proces besproken scenario’s.

Waarmaken
De strategie vertelt het gezamenlijke verhaal en gaat over de gedeelde koers. De volgende stap is om dit waar te maken. Greenport West-Holland gaat hier, samen met onder andere Glastuinbouw Nederland, de komende periode mee aan de slag. Uiteraard wordt aan veel van de ambities al gewerkt, binnen het samenwerkingsverband Greenport West-Holland, Glastuinbouw Nederland en andere organisaties. Veel zal dan ook gaan om versnellen, verbeteren, versterken en het organiseren van uitvoeringskracht en investeringskracht. Zo wordt met elkaar gewerkt aan een sterke glastuinbouw in Zuid-Holland.

Dominique van der Hoeven

Glastuinbouw Nederland - © 2024