Rozentelers zien goed gewas onder full LED

Voorafgaand aan de Algemene ledenvergadering van de gewascoöperatie Roos werd de kas bij Delphy Improvement Centre bezocht waar het onderzoek voor roos onder full LED wordt uitgevoerd. In de kas zagen de telers een goed gewas Red Naomi! met mooie takken en weinig meeldauw.

Bij Red Naomi! houden de bladeren wel lang een donkere kleur, terwijl bladeren normaal voor het moment van oogsten groen kleuren. Bij de Avalanche+ waren de knoppen in de kas niet groot en spits, dit komt waarschijnlijk doordat de temperatuur wordt gestuurd op de ontwikkeling van Red Naomi!. Voor Avalanche+ zou een iets lagere etmaaltemperatuur beter zijn voor de knopontwikkeling.

Beter dan in 2018
De telers verlieten met een overwegend positief beeld de kas, om daarna aan de hand van de cijfers van klimaat en productie te worden bijgepraat over de ontwikkeling van de afgelopen maanden. De productie van Red Naomi! bleef met de zes takken per m2 per week en een gemiddeld takgewicht van ruim 50 gram goed. De lichtbenutting steeg naar 2.3 g/mol berekend direct na oogst in de kas. Dit is duidelijk beter dan in 2018 en in lijn met de gegevens van eerdere jaren.
De houdbaarheid is dit jaar vergelijkbaar met andere jaren, met de langste duur ruim zestien dagen in de zomer, daarna daalt de houdbaarheid voor Red Naomi! naar rond de twaalf dagen. De gewasbescherming is steeds een belangrijk aandachtspunt bij het teeltoverleg om ziekten en plagen, zoals meeldauw, trips en wittevlieg onder controle te kunnen houden. De aanpak hiervan is vergelijkbaar met de praktijk op de productiebedrijven.

Betrokkenheid
Aan het slot van de bijeenkomst sprak Leo Oprel namens het ministerie van LNV, de belangrijkste financier van het onderzoek, zijn waardering uit voor de betrokkenheid van de leden van de gewascoöperatie Roos bij dit onderzoek, dat een weg moet banen naar een duurzame, energie zuinige en fossielvrije glastuinbouw. 

Arie de Gelder, Wageningen University & Research

Glastuinbouw Nederland - © 2024