Samen weerbaar tegen ondermijnende (drugs)criminaliteit in de (glas)tuinbouw

Uit onderzoek uit 2020 in opdracht van ZLTO bleek dat één op de vijf boeren en tuinders in Brabant en Zeeland wordt benaderd door mogelijke criminelen voor het gebruik van leegstaande stallen, schuren en kassen. Geregeld worden drugslabs en hennepkwekerijen in het buitengebied van Brabant en Zeeland ontdekt. Ook maken criminele netwerken gebruik van onder andere bloemen, planten en fruit als deklading voor het smokkelen van drugs naar het buitenland.

Verder weten we ook dat boeren en tuinders doorgaans weerbaar zijn; zij gaan veelal niet mee in de verleidingen van ‘snel geld’. Tegelijkertijd staat het water bij sommige boeren en tuinders aan de lippen; zij zijn kwetsbaar vanwege een combinatie van factoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële kwetsbaarheid, toenemende leegstand van kassen vanwege hoge gasprijzen en een onduidelijk toekomstperspectief, bijvoorbeeld in geval van solitaire kassen. In dit kader is tenslotte ook relevant dat agrariërs veelal een relatief grote afstand tot de overheid ervaren; de meldingsbereidheid van misstanden bij door de overheid ingerichte meldpunten is klein.

Vertrouwenspersoon
Mede tegen deze achtergrond is per 1 januari 2022 vanuit ZLTO een vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied actief. Deze vertrouwenspersoon is laagdrempelig en in vertrouwen benaderbaar voor vragen, signalen en dilemma’s die raken aan veiligheid en criminaliteit in het buitengebied. Dus ook voor bredere signalen op het terrein van veiligheid dan enkel gerelateerd aan (drugs)criminaliteit. Ook kan de vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied worden benaderd voor het geven van voorlichting.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met: ZLTO Vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied – vertrouwenspersoon@spam-protectveilig-buitengebied.nl – telefoon. 06 295 202 66.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2024