Samenwerken aan betere aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt Zuid-Holland

Ruim dertig organisaties en bedrijven hebben vrijdag 14 februari het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland ondertekend. Daarmee spreken ze af zich in te zetten voor een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De ondertekening vond plaats tijdens een bijeenkomst van de Greenboard, waarin de partners van Greenport West-Holland zitting hebben. Voor Glastuinbouw Nederland is dit platform van belang om de eigen doelstellingen op gebied van arbeidsmarkt en onderwijs te realiseren. Met veel eigen projecten, zoals Go Go Greenhouse, Vlog uit de Kas, Glastuinbouw als tussenjaar, Werkgeverslijn land- en tuinbouw, sectordeal met gemeente Den Haag en Kasgroeit, levert Glastuinbouw Nederland al een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van de Greenport. De meerwaarde van deelname voor Glastuinbouw Nederland is een groter bereik van de organisaties binnen het netwerk.

In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd in juni 2019 het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord, dat werd ondertekend door 66 partijen en sectoren, omschrijft interventies voor de periode tot 2024.
Tegelijk werd een begin gemaakt met een deelakkoord voor het regionale tuinbouwcluster: het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland. Een groeiend aantal bedrijven in de tuinbouw heeft namelijk vacatures op mbo-, hbo- of wo-niveau. Doel van het akkoord is een betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Vanuit het Human Capital Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland is er jaarlijks financiering voor de uitvoering van het deelakkoord.

Van cruciaal belang
Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Greenport West-Holland en gedeputeerde Land- en tuinbouw van Zuid-Holland, stelt dat als de Nederlandse tuinbouw wereldwijd koploper wil blijven, de sector afhankelijk is van voldoende en passend personeel. “Er komen andere vraagstukken op ons af, waarvoor nieuwe technieken en methoden nodig zijn. Voldoende aanwas van nieuwe medewerkers en bijscholing van het huidige personeel, bijvoorbeeld op het gebied van robotica en digitalisering, is van cruciaal belang. Met dit akkoord maken we daar werk van.”

Ondertekenaars
Het Deelakkoord Human Capital Zuid-Holland Greenport West-Holland is ondertekend door: Albeda, AVAG, De Haagse Hogeschool, Delphy, Dutch Fresh Port, gemeente Barendrecht, gemeente Den Haag, gemeente Lansingerland, gemeente Midden-Delfland, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, gemeente Westvoorne en Brielle, Glastuinbouw MiddenZuid-Holland, Glastuinbouw Nederland, Glastuinbouw Voorne-Putten, Glastuinbouw Westland, GroentenFruit Huis, Hogeschool Inholland, Hoogendoorn Growth Management, HortiHeroes, IJsselgemeenten, LDECenterSustainability, Lentiz Cursus & Consult, Lentiz Onderwijsgroep, LetsGrow.com, Ondernemersgroep Oostland, Patijnenburg, Plantum, Rabobank, ROC Mondriaan, VNO-NCW Westland-Delfland, Wellantcollege, World Horti Center, WUR Glastuinbouw.
Klik hier voor meer informatie.

Jaarplan SIGN 2024

Het werk van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, in samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van…

Glastuinbouw Nederland - © 2024