Samenwerking binnen Afsprakenkader Emissieloze kas voortgezet

De besturen van het Afsprakenkader Emissieloze kas zetten hun samenwerking nog vier jaar voor. De gemeenten Westland, Lansingerland, Zuidplas, Waddinxveen, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Glastuinbouw Nederland – regio Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland blijven dus ook de komende jaren gezamenlijk aan een verbetering van de waterkwaliteit werken. Er is in het Afsprakenkader Emissieloze kas afgesproken dat emissies vanuit de glastuinbouw in 2027 teruggebracht zijn tot bijna nul voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

In deze aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht, vanuit de samenwerkende partijen met de telers uit het Oostland en Westland. Door het verrichten voor meer metingen door de waterschappen, het bezoeken van de bedrijven en het uitwisselen van informatie zijn er goede resultaten behaald in het terugdringen van de emissies. Vanuit de gemeenten wordt ook bij het verlenen van vergunningen de water gerelateerde zaken nadrukkelijk ter sprake gebracht. Ook de actie Schone Kast, waarbij overtollige gewasbeschermingsmiddelen worden opgehaald bij de teeltbedrijven, is onderdeel van de aanpak.

Margreet Schoenmakers

Vloggers gezocht!

Met de naderende zomerperiode staat ook het seizoen van het vakantiewerk weer voor de deur. Deze periode willen we als sector aangrijpen om jonge mensen enthousiast te maken voor de glastuinbouw. Nu voor een vakantiebaan én straks voor een mooie...

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies