Samenwerking Living Lab 2023

Het SIGN Living Lab Bleiswijk dient als een locatie waar ondernemers, bioneers, studenten en ontwerpers kunnen samenwerken op hergebruik en toepassingen van (plantaardige) restmaterialen. In 2023 verschoof de de aandacht van vooral eigen projecten naar samenwerkingsverbanden.

Zo werd er onder andere witlofwortelsap geperst als smaaktoevoeging in biologische sapjes, plaatmateriaal geperst van spruitenstengels en voorbewerkingstechnieken getest voor het maken van reststroomkarton. Ook vond er een succesvolle inspiratie dag plaats in samenwerking met Greenport West-Holland en ondersteunde SIGN vanuit het Lab meerdere circulaire initiatieven zoals fermentatieproeven van VARTA en champost als veenvervanger voor aardbei met Lentiz studenten.

Een overzicht van de activiteiten en projecten leest u in de eerste SIGNaal van 2024.

Dewi Hartkamp

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024