Save the date: 13 oktober Water- en Plantgezond-heidEvent

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen organiseren op donderdagmiddag 13 oktober aanstaande in Bleiswijk het Water- en PlantgezondheidEvent. In het verleden werden er jaarlijks aparte bijeenkomsten georganiseerd voor Water (in oktober) en voor Plantgezondheid (in maart). Dit jaar worden die samengevoegd tot één groot Event.

Tijdens het Water en PlantgezondheidEvent worden de deelnemers bijgepraat over de lopende onderzoeken, die in de meeste gevallen mede worden gefinancierd vanuit Stichting Kennis in je Kas.

Nieuwe ontwikkelingen
Tijdens het Event is er uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van water en plantgezondheid. Zowel beleid, lopend onderzoek als onderzoeksresultaten komen aan bod. Zo wordt onder meer ingegaan op de beschikbaarheid van goed gietwater, die immers steeds meer onder druk komt te staan. Daarnaast is het voorkomen van emissie naar water van belang om te komen tot een goede waterkwaliteit om de kas.
Op het gebied van plantgezondheid liggen er grote uitdagingen rond het komen tot een duurzame gewasbescherming. Onderzoekers werken aan een structurele aanpak om ziekten en plagen te voorkomen, dan wel te beheersen. Door te kiezen voor een integrale systeemaanpak wordt de slag gemaakt van symptoombestrijding naar preventieve groene oplossingen.

Alternatieve teeltsystemen
In diverse projecten wordt gewerkt aan oplossingen om te komen tot (onder meer) alternatieve teeltsystemen, ontwikkeling van biologische bestrijders, verbeterde detectie- en monitoringssystemen, verhoogde plantweerbaarheid, verbeteren van de (biologische) waterkwaliteit in de kas, ion-specifiek telen, telen met een virtuele lysimeter en het optimaliseren en/of ontwikkelen van (alternatieve) gietwaterbronnen.
Aanwezigen ontvangen informatie over projecten die mede worden gefinancierd door Kennis in je Kas. Deelnemers kunnen die kennis vergaren door deelname aan workshops en door rondleidingen langs innovatieve proeven in de onderzoeksfaciliteiten van Wageningen University & Research.

Save the date
Noteer de datum van donderdag 13 oktober alvast in agenda? De middag start om 13:00 uur en om 18:15 uur wordt het Event afgesloten met een buffet. Het definitieve programma wordt binnenkort bekendgemaakt.

Het Water- en PlantgezondheidEvent vindt plaats aan de Violierenweg 1 in Bleiswijk en wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen.

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024