Schoon water door unieke samenwerking in de Bommelerwaard

Tuinders willen groenten, fruit, potplanten en bloemen telen zonder water te vervuilen met gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen. Daarom hebben zij in de Bommelerwaard samen met Gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland de handen ineengeslagen om afvalwater uit de glastuinbouw te zuiveren.

De Bommelerwaard heeft iets unieks op het gebied van waterzuivering: een afvalwaterzuiveringscollectief voor de glastuinbouw. Sinds 2020 wordt afvalwater van glastuinbouwondernemers afgevoerd en gezuiverd via een speciale tuinbouwriolering.

Kennis bundelen
Waar vrijwel overal in Nederland glastuinbouwers een eigen waterzuiveringsinstallatie bij het eigen bedrijf hebben, kozen veel Bommelerwaardse glastuinbouwondernemers ervoor om samen te werken met overheidsinstellingen. Door deze samenwerking wordt kennis op de juiste plekken ingezet. Tuinders zien ook het belang van schoon water in. Door samen te werken met een professionele partij zoals het Waterschap geven ze dit uit handen. Waterschap Rivierenland heeft de juiste kennis over het zuiveren van water, waardoor er meer zekerheid is over de waterkwaliteit. Dat is een win-winsituatie. Provincie Gelderland subsidieerde een gedeelte en droeg daarmee ook bij aan de realisatie.

Voorlopen op regels 2027
Het 32 kilometer lange tuinbouwriool brengt afvalwater van 51 Bommelerwaardse tuinders naar de rioolzuiveringsinstallatie in Zaltbommel en staat los van het ‘normale riool’. Hierdoor kan het afvalwater op een speciale en efficiënte manier worden gezuiverd. In het afvalwater van de tuinbouw zit geen ontlasting, maar zitten wel gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Dit specifieke water vraagt daarom om een specifieke zuivering. In de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaltbommel is een gedeelte specifiek ingericht voor het water uit de glastuinbouw. Hier staan tien filters die het afvalwater voor minimaal 95 procent zuiveren. Door de speciale technieken die worden gebruikt, worden ook meststoffen uit het water gehaald. Daarmee voldoen veel telers in de Bommelerwaard nu al aan de eis dat in 2027 ook de meststoffen uit het water gehaald moeten worden.

Bekijk in deze video hoe het aanleggen van de riolering in zijn werk ging.

‘100% van het water wordt (her)gebruikt’
Tuinders hebben veel aandacht voor zuinig watergebruik. In de gerberakas van Marius Mans uit Brakel (Mans Flowers) wordt 100 procent van het water (her)gebruikt. “Voor mooie gerbera’s is een goede plantgroei van groot belang én daarvoor is schoon water weer belangrijk. Daarom hebben wij al bij de start van deze kas geïnvesteerd in duurzaam watergebruik.”

Marius maakt gebruik van een gesloten teeltsysteem: er gaat geen water verloren. De gerberaplanten staan in losse potten, waardoor elke plant individueel water krijgt. Het water komt via slangen en een druppelaar bij de plantwortels. Meerdere keren per dag druppelt er water vanuit de druppelaar in de pot. Om ervoor te zorgen dat de plant de hele dag water op kan nemen, zitten er steenwolblokjes in de potten. Die werken als een spons. Ze houden het water vast dat de plant niet meteen op kan nemen. Zo kan de plant ook op de momenten dat er geen water wordt gegeven toch water opnemen.

Roger Abbenhuijs

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024