Watergebruik in kassen

Tuinders nemen maatregelen in hun kas om de milieu-impact te minimaliseren. Dit doen teeltbedrijven op heel veel verschillende manieren, bijvoorbeeld door het opvangen van het gietwater en dit opnieuw te gebruiken in de teelt.

Het regenwater slaan ze op in bassins om de planten in de kas water te geven. Zijn die bassins vol, dan wordt het water naar ondergrondse opslag gepompt en gebruikt in tijden van droogte. Hoor meer over verantwoord watergebruik in de glastuinbouw in deze video van Hoogheemraadschap van Delfland met orchideeënkwekerij Ter Laak.

Glastuinbouw Nederland - © 2024