Scouten, scouten en nog eens scouten

Alles draait om goed scouten. Alleen met een goede monitoring van de ontwikkeling van ziekten en plagen in het gewas, kunnen telers hun gewasbescherming op orde houden en toewerken naar een weerbare plant en weerbaar teeltsysteem. Nieuwe (ondersteunende) monitoringstechnieken kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Dit was de rode draad in een paneldiscussie met enkele deskundigen uit het veld en zo’n veertig aanwezige telers op woensdag 24 april tijdens de Gewasbeschermingsdagen Groenteteelt in Naaldwijk, een initiatief van Glastuinbouw Nederland en Vertify.

“Hoe eerder je een plaag ontdekt, hoe beter je die kunt aanpakken, liefst pleksgewijs en kleinschalig, voordat het uit de hand loopt. In de ene teelt is dat makkelijker dan in de andere. Bovendien willen we daarbij een evenwicht bereiken in de ‘dierentuin’ oftewel de plaaginsecten en hun natuurlijke vijanden”. Zo leidde Liesbeth Nijs, themaspecialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland, de discussie in. Monitoren gaat volgens haar  essentieel worden op glasgroentenbedrijven.

In het discussiepanel hadden zitting: Lisa Broekhuizen (technisch adviseur groenteteelt bij Koppert), Bruce Schoelitsz (docent/onderzoeker entomologie bij HAS Academy Den Bosch), Bram Tijmons (PATS Indoor Drone Solutions, Delft) en Teddy Hriskova (gewasbeschermingsspecialist bij Looye Kwekers).

Menselijke waarnemingen
“Zonder monitoring heb je geen overzicht en kun je niet tot een plan van aanpak komen. Op basis van tellingen kun je een strategisch plan maken met verschillende maatregelen. Je ziet welke acties effect hebben en of je iets moet aanpassen”, aldus Hriskova. In de parikateelt is dat volgens Broekhuizen niet anders. Zij benadrukt dat menselijke waarnemingen onmisbaar blijven. ”Een bladluis komt bijvoorbeeld niet altijd op de vangplaat, je blijft dus mensen nodig hebben om in het gewas te kijken want vroeg signaleren is belangrijk.”

Gewasmedewerkers betrekken
Zowel de paneldeskundigen als telers in de zaal benadrukken dat het belangrijk is niet alleen de gewasbeschermingsspecialisten en biologen, maar álle gewasmedewerkers een rol te geven bij het scouten. “Gewasmedewerkers kunnen zien dat er iets niet klopt aan het gewas, maar weten dat nog niet precies te benoemen. Via briefjes of whatsapp kan de specialist of bioloog ingeseind worden over de waarneming en locatie om die later na te lopen voor eventuele vervolgacties”, aldus Broekhuizen. Telers in de zaal bevestigen dat op die manier steeds meer medewerkers betrokken worden bij het scouten.

Drones
Vanuit PATS-C werd uitgelegd hoe drones in gewassen die last hebben van rupsen, met camera’s vliegbewegingen van motten kunnen monitoren. “Zo kunnen we plagen weken eerder vaststellen dan mogelijk is met bestaande monitoringstechnieken. Het streven is dat we kunnen voorspellen wanneer welke fase – eitje, larve, rups − zich gaat voordoen. We kunnen dat al steeds beter, maar nog niet tot op de dag nauwkeurig”, aldus Tijmons. Vanuit de zaal reageerde een teler die de drones gebruikt, dat het nog niet lukt daarmee tot prognoses van de insectendruk te komen. De droneleverancier werkt verder met Biobest aan automatische detectie van insecten op vangkaarten. Het systeem, Trap-Eye, kan in tomaat inmiddels vijf plaagsoorten en één natuurlijke vijand herkennen. “Dat scheelt tijd qua tellingen, tijd die je kunt gebruiken voor het evalueren en interpreteren van data.”

‘Weet wat er leeft’
In het project ‘Weet wat er leeft’ onderzoekt HAS hoe met automatische beeldherkenning op telefoons plaagsoorten en natuurlijke vijanden kunnen worden geteld. In combinatie met koppelingen aan andere technieken moet dit er volgens Schoelitsz toe leiden dat voorspellingen over de plaagdruk kunnen worden gedaan.

Tijdens de andere programmaonderdelen van de Gewasbeschermingsdagen Groenteteelt werd in verschillende workshops, in samenwerking met fabrikanten en leveranciers, stilgestaan bij ontwikkelingen en innovaties. Lees hier een ander nieuwsbericht over de Gewasbeschermingsdagen .

Quincy von Bannisseht

Glastuinbouw Nederland - © 2024