Seniorenregeling glastuinbouw draagt bij aan blijvend werkplezier oudere werknemers

Colland Arbeidsmarkt en BPL Pensioen organiseerden op dinsdag 11 oktober 2022 in samenwerking met sociale partners in de glastuinbouw (CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Noord, LTO Nederland, Plantum en ZLTO) een webinar over de seniorenregeling. Sociale partners vinden het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers in de sector goed op de hoogte zijn van wat de regeling inhoudt en hoe het in de praktijk werkt.

 

Jeroen Warnaar (bestuurder CNV Vakmensen) en Leendert Bakker (consulent BPL Pensioen) gaven uitleg over de regeling, wat er nodig is om het in de praktijk goed te regelen en wat het betekent voor je pensioen. Daarnaast konden aanwezigen via de chat vragen stellen die werden behandeld door Jaap den Dekker (namens Plantum), Hans Koehorst (namens LTO Nederland) en Leo van Beekum (namens FNV). Ruim 175 personen namen deel aan het webinar.

Gezond blijven tot aan je AOW
Werknemers in de glastuinbouw kunnen vanaf 62 jaar deel nemen aan de seniorenregeling. De seniorenregeling maakt het mogelijk om 80% te werken tegen 90% van het loon. De regeling draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van de werknemer, oftewel het gezond en met plezier blijven werken tot aan de AOW-leeftijd. Deelname aan de seniorenregeling en de gemaakte afspraak wordt met elkaar vastgelegd in een nieuwe arbeidsovereenkomst of een addendum op de arbeidsovereenkomst. Ook parttimers kunnen deelnemen aan de regeling.
Reden voor werkgevers om hieraan mee te werken is dat het risico op vroegtijdige uitval voorkomt. Uitgangspunt dat de werkgever meewerkt aan het verzoek tot deelname, tenzij er zwaarwegende omstandigheden zijn die dat belemmeren. Dan moet de werkgever dit schriftelijk kenbaar maken aan de werknemer. 

Pensioenopbouw blijft staan
Bij deelnemers aan de seniorenregeling leven vaak vragen over wat het betekent voor het pensioen. Wat al is opgebouwd aan pensioen blijft staan, alleen de toekomstige opbouw verandert een beetje tot het moment dat een werknemer volledig met pensioen gaat. Afhankelijk van het salaris is dat soms iets meer, meestal wat minder. Essentiële vraag is altijd: Kan mijn financiële huishouden dit aan. Zo niet dan kan de keuze zijn om, naast de deelname aan de seniorenregeling, een stukje van het pensioen al eerder in te laten gaan. Dat heet deeltijdpensioen. Hiermee kan het inkomen worden aangevuld tot het niveau voor deelname aan de seniorenregeling. Dit kan tijdens de seniorenregeling extra inkomen opleveren, maar kost natuurlijk inkomen na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Meer informatie
Klik hier voor het terugkijken van het webinar.
Kijk voor meer informatie over de seniorenregeling op de website van Colland. Daar staat ook een animatievideo over hoe de regeling werkt in de praktijk. Bekijk daarnaast het overzicht van veelgestelde vragen over de seniorenregeling of het model addendum om de regeling schriftelijk vast te leggen.

 De seniorenregeling is ontwikkeld door sociale partners in de glastuinbouw; CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen, Glastuinbouw Nederland, LLTB, LTO Noord, LTO Nederland, Plantum en ZLTO. De seniorenregeling wordt gefinancierd door de bijdrage van werkgevers en werknemers aan de regeling via het fonds Colland Arbeidsmarkt.  

Jacqueline Kroon

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024