Sjaak van der Tak deelt visie energietransitie met tuinders Arnhem en Nijmegen

Nu de aardgasproductie uit Groningen gehalveerd moet worden staat er veel te gebeuren in de tuinbouwsector. De grootafnemers van Nederlands aardgas hebben van Minister Wiebes al een brief gehad. Daarin wordt aangegeven dat de beschikbaarheid van Nederlands aardgas de komende jaren geen vanzelfsprekendheid meer is.

Het valt te hopen dat de bodem in Groningen met de huidige maatregelen tot rust komt. In het geval van ernstige aardschokken is, volgens Van der Tak, een versnelde afbouw van het Gronings gas niet uit te sluiten.

Minister Wiebes heeft het roer op energiegebied verder omgegooid. Er zal verduurzaamd moeten worden. Het Klimaat- en Energie-akkoord stelt dat we in 2030 op een reductie van 49% CO2-uitstoot moeten zitten. Gelukkig is de glastuinbouwsector al jaren bezig te verduurzamen en ligt mooi op koers. Volgens Van der Tak is dat een goede uitgangspositie, maar geen reden om op de lauweren te rusten. De glastuinbouw is een voorbeeld voor veel andere sectoren.

Gelukkig heeft de minister besloten om het programma ’De kas als energiebron’ voort te zetten. Jaarlijks komt er voor dit programma 23 miljoen euro beschikbaar. Dat is verdeeld over de volgende regelingen:

  • 8,8 miljoen EHG regeling
  •  4 miljoen MEI regeling
  • 3 miljoen voor 6 pilots aardgas-loze glastuinbouw
  • 7,2 miljoen voor onderzoek, demo en kennisuitwisseling

Daarnaast zal het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een tenderregeling activeren van 11,6 miljoen voor pilots en studies met betrekking to CO2-afvang en komt er 21 miljoen beschikbaar voor seismiek geothermie (in kaart brengen ondergrond Nederland).

Van der Tak drukte de aanwezigen op het hart om ‘in the lead’ te blijven met het verduurzamen van het energieverbruik. Dat kan in grote collectieve projecten, maar ook op kleinere schaal. Gezien de bedrijfsstructuur in de regio Arnhem-Nijmegen is het belangrijk dat er ook mogelijkheden komen voor individuele bedrijven. Vanuit NextGarden kwam de vraag hoe het gebied in aanmerking kan komen als een van de pilots voor aardgas-loze glastuinbouw. Een aantal deelnemers in de zaal gaat daar mee aan de slag. Het is overduidelijk: nu is de tijd, ook voor onze regio, om ‘in the lead’ te blijven.

Glastuinbouw Nederland - © 2024