Sjaak van der Tak gastspreker op webinar 'Energietransitie in de tuinbouw'

Glastuinbouw Nederland (Regio Gelderland Oost) organiseert op maandag 23 november, in samenwerking met Glaspact Arnhem-Nijmegen, een webinar met als thema 'Energietransitie in de tuinbouw'.

Er zijn al vele ontwikkelingen gaande op het gebied van verduurzaming in de regio Gelderland Oost, met name in de glastuinbouw zijn er al mooie initiatieven ontstaan. Dat resulteert in een interessant programma met sprekers die de aanwezige telers graag informeren over de huidige stand van zaken op gebied van verduurzaming. Uiteraard worden ook de toekomstplannen toegelicht.

De discussie staat onder leiding van Radboud Vorage (Greenport Gelderland). De sprekers zijn:

  • Sjaak van der Tak (Glastuinbouw Nederland)
  • Aart Slob (wethouder gemeente Lingewaard)
  • Frank van Bergen (TNO)
  • Berno Schouten (Lingezegen Energy BV)

Het webinar begint 23 november om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inschrijven voor het webinar kan via deze link. Nadere informatie over de online bijeenkomst volgt binnenkort.

Glastuinbouw Nederland - © 2024