Sleutelrol glastuinbouw in de energietransitie

Woensdagmiddag 14 september kwamen bestuurders van de provincie Noord-Brabant, gemeenten en waterschappen uit de Metropoolregio Eindhoven bijeen bij Vereijken Kwekerijen in Beek en Donk. De aanleiding voor het overleg was de Regionale energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven. Tot deze regio behoren 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. Onder de aanwezigen waren o.a. gedeputeerde Spierings en wethouders uit de aangesloten gemeenten.

Glastuinbouw Nederland en ZLTO waren aanwezig om te benadrukken welke sleutelrol de glastuinbouw kan spelen in de regionale energietransitie. Hans Vereijken (eigenaar Vereijken Kwekerijen), Mari van den Heuvel (regiovoorzitter Brabant/Zeeland van Glastuinbouw Nederland), Wim Peters (eigenaar Wim Peters Kwekerijen) en Ton van Korven (belangenbehartiger Klimaat en Energie bij ZLTO) gaven hier een toelichting, ieder vanuit zijn eigen expertise. De aanwezige bestuurders waren zeer geïnteresseerd in wat de glastuinbouw de energietransitie te bieden heeft en hadden veel vragen over onder andere de mogelijkheden en onmogelijkheden van geothermie in de regio.

Glastuinbouw Nederland - © 2024