Speciale actie voor kleine bedrijven: Quickscan vitaliteit in je bedrijf

Een bedrijf waar mensen graag werken, waar sprake is van minder ziektekosten, een veilige werkomgeving en binding van medewerkers met het bedrijf. Dat is de winst als je als ondernemer aandacht hebt voor de vitaliteit van je medewerkers.

Speciaal voor bedrijven met minder dan 25 medewerkers heeft Stigas aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) een korte Quickscan vitaliteit toegevoegd.

Na het invullen van de quickscan krijgt de ondernemer zicht op wat hij of zij al doet voor de inzetbaarheid van de medewerkers en waar nog kansen liggen voor verbetering. Na afloop volgt een gesprek hierover met de Stigasadviseur. 

Tijdelijke subsidie
Vanaf 1 januari kunnen bedrijven met minder dan 25 medewerkers hier gebruik van maken bij het invullen van de RIE. Het enige wat hiervoor nodig is, is het aanvragen van een RIE met bedrijfsbezoek. Ook voor bedrijven die recent de RIE hebben gedaan, is het mogelijk om van deze faciliteit gebruik te maken. Dankzij een tijdelijke subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Colland Arbeidsmarkt zijn voor bedrijven geen extra kosten verbonden aan de inzet van de Quickscan vitaliteit. Voor de inzet van de RIE moet het normale (gereduceerde) legestarief worden betaald.

Klik hier voor aanmelding.

Ingrid Blom-Meeusen

Glastuinbouw Nederland - © 2024