Flyers beschikbaar voor project 'Statushouders en mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan de slag in de tuinbouw'

De agrarische sector in Rivierenland heeft dringend behoefte aan personeel. Tegelijkertijd zijn er in de regio ook nog veel werklozen. LTO Noord, Tree Centre Opheusden (TCO) en Greenport Gelderland slaan nu de handen ineen met het project ‘Dichterbij dan je denkt’. Met dat project willen zij speciale doelgroepen matchen met boeren en tuinders in de regio.

Daarbij wordt vooral gericht op statushouders, mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen. Glastuinbouw Nederland is een van de organisaties die aansluit bij dit initiatief.
"Sommige groepen komen moeilijker aan het werk. Wij zien het als een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat zij wél aan het werk komen. Daarbij kijken wij per persoon naar de individuele kwaliteiten en proberen wij zo te zorgen voor een goede langdurige match met de juiste werkgever”, zegt Erik Kaemingk van Greenport Gelderland.

Open hiring, jobcarving en traineeships
Door middel van moderne arbeidsmarktmethodes, zoals open hiring, jobcarving en traineeships, worden werkgevers en werknemers in Rivierenland bij elkaar gebracht. “Door mensen direct aan te nemen zonder werving en selectieproces, of werknemers de kans te bieden om op meerdere bedrijven in de breedte van de sector te kijken, is het voor werknemers laagdrempeliger om in de agrarische sector in te stromen zonder ervaring of opleiding. Werkgevers kunnen in sommige gevallen ook geschikte functies voor deze doelgroep creëren door taken van verschillende bestaande functies te halen en samen te voegen", geeft Kaemingk aan. 

Koudwatervrees wegnemen
Projectleider Robert Veenstra van LTO Noord ziet veel kansen voor werkgevers in de agrarische sector, maar begrijpt ook de koudwatervrees die hij vaak ziet. “In andere sectoren, zoals in de techniek, is het al gebruikelijk dat werkgevers alle kansen aangrijpen om personeel binnen te halen. We begrijpen heel goed dat agrarische werkgevers tot nu toe nog wat voorzichtig zijn. Want het eerlijke verhaal is dat het meer tijd kost om bijvoorbeeld een statushouder of iemand die al jaren werkloos is aan te nemen en in te werken. Maar de krapte op de arbeidsmarkt vraagt een open blik en ervaringen leren ons ook dat de tijdsinvestering heel veel kan opleveren.” Veenstra kent gelukkig wel veel voorbeelden van werkgevers die een succesvolle plaatsing hebben meegemaakt van een werknemer met afstand tot de arbeidsmarkt en daar dolenthousiast over zijn.

Meer informatie
Vanuit het project worden werkgevers niet alleen gematcht met werkzoekenden, maar ook begeleid bij praktische zaken zodat administratieve en financiële drempels worden weggenomen. De werving van werkgevers en werknemers die geïnteresseerd zijn in een match, is nu van start gegaan. De looptijd van het project is van april 2023 tot april 2024. Het project wordt uitgevoerd door LTO Noord, Greenport Gelderland en Tree Centre Opheusden in samenwerking met Glastuinbouw Nederland, Fruit Tech Campus, NFO en Yuverta en wordt gefinancierd door RW-POA Rivierenland. Geïnteresseerde werkgevers kunnen zich melden bij Robert Veenstra, rveenstra@spam-protectltonoord.nl.
Meer informatie voor werkgevers: www.werkgeverslijn.nl/rivierenland.

Bijgevoegd de flyers van het project voor werkgever en kandidaat. Deze flyers zijn vanaf volgende week (8 mei) ook op papier beschikbaar en worden vanaf dinsdag 9 mei verspreid. De flyer voor kandidaten dan ook in andere talen beschikbaar (Roemeens, Pools, Duits en Engels).

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2024