Stormwaarschuwing vrijdag 18 februari: neem tijdig maatregelen!

Na de storm van afgelopen woensdag, voorspelt het KNMI voor vrijdag 18 februari een tweede storm deze week. De wind trekt fors aan en is in de middag uiteindelijk hard en in de kustprovincies stormachtig. Aan zee komt dan een (zware) westerstorm te staan, kracht 9-10, met zeer zware windstoten in met name de noordwestelijke helft. Dat vereist voor glastuinbouwbedrijven maatregelen op voorhand en aandacht bij eventuele schade.

De storm kan als gevolg van rukwinden en rondvliegende voorwerpen schade aanrichten. Voorkom ongevallen en bereid u voor om de schade veilig te herstellen. Stigas adviseert over glasschade opruimen, hout opruimen en over het betreden van daken. Op het moment dat code Rood wordt afgegeven is het sowieso zaak om de kas te verlaten, benadrukt Stigas. De stormwaarschuwing geldt met name voor de kustgebieden, maar ook dieper landinwaarts komen zware windstoten voor.

Glasschade
Glasschade vraagt om de nodige aandacht bij het opruimen. Stigas heeft voor ondernemers een aantal aanbevelingen en tips op een rij gezet over hoe ongevallen als gevolg van grotere of kleinere glasschade kunnen worden voorkomen. Voor getroffen bedrijven heeft Glastuinbouw Nederland een crisisdraaiboek gemaakt.
Vragen? Neem contact op met preventieadviseur Albert der Burg van Stigas, of bel 06 223 076 63. 

Stormtips Glastuinbouw
Verzekeraar Interpolis heeft een aantal tips geformuleerd ter voorbereiding op een naderende storm: sluit uw luchtramen volledig!

  • Sluit vanaf windkracht 8 de luchtramen van uw kassen volledig;
  • Sluit deuren van uw gebouwen goed;
  • Ruim fust en losse onderdelen rondom uw bedrijf op;
  • Laat het schermdoek op pakket lopen als het gewas het toelaat. Zo wordt schade aan het schermdoek beperkt bij vallend glas. Ook is het schermdoek na glasschade nog te gebruiken om klimaatschade aan het gewas te beperken;
  • Let op de veiligheid van personen, verlaat de kas en pas op voor vallend glas.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2024