Studente HAS onderzoekt optimalisatie spuittechnieken gewasbescherming

In de periode februari tot juli voert studente Shannon Roosenburg een onderzoekstage uit bij team Plantgezondheid binnen Glastuinbouw Nederland. Shannon studeert Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool te ’s-Hertogenbosch en zit momenteel in haar derde jaar.

Het onderzoek richt zich op optimalisatie en vernieuwde spuittechnieken van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw. Ze zal starten met een deskresearch en praktijkinventarisatie, waarna onderzoek plaatsvindt. Beoogd resultaat is te komen tot het verbeteren van de beheersing van ziekten en plagen en vermindering van de milieu-impact van gewasbeschermingsmiddelen. Middels een webinar, of - indien de coronamaatregelen het weer mogelijk maken - door het organiseren van een demonstratiemiddag, worden de resultaten gedeeld. Dit zal in samenspraak met Vertify worden uitgevoerd.

Glastuinbouw Nederland - © 2024