Subsidie hbo-opleidingen glastuinbouw

De subsidie hbo-opleidingen stimuleert de deelname aan het hoger onderwijs. Werknemers in de glastuinbouw die een deeltijd hbo-opleiding volgen, kunnen subsidie aanvragen. De subsidie kan jaarlijks aangevraagd worden. Per werknemer geldt er een vast bedrag van € 1.500 per kalenderjaar.

 

De subsidieregeling is een initiatief van cao-partijen in de glastuinbouw.

Voorwaarden Subsidie hbo-opleidingen glastuinbouw gewijzigd
Vanaf 01-01-2022 komen alleen deeltijd hbo-opleidingen in aanmerking. De opleiding moet ook aantoonbaar relevant zijn voor de glastuinbouw. Voltijd opleidingen komen niet meer voor subsidie in aanmerking.
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, gelden nu de volgende voorwaarden:

  • De opleiding heeft een NVAO-accreditatie;
  • Bij de declaratie wordt een bewijs van inschrijving en een bewijs van betaling ingediend;
  • De declaratie moet uiterlijk op 31 december na het betreffende collegejaar zijn ingediend;
  • Voor de werknemer wordt premie betaald aan het fonds Colland Arbeidsmarkt;
  • De cao Glastuinbouw wordt gehanteerd.
  • De opleiding is een deeltijd hbo-opleiding.
  • De opleiding is relevant voor de glastuinbouw.

Subsidie aanvragen
Werkgevers en werknemers kunnen subsidie aanvragen via het Colland Administratie Systeem (CAS). Bij een meerjarige hbo-opleiding vraagt de werkgever of werknemer jaarlijks subsidie aan. Aan het eind van het collegejaar kan de declaratie worden ingediend.

Meer informatie
Voor vragen of informatie kan contact worden opgenomen met de Colland Klantenservice via 088 008 45 50 en info@spam-protectcolland-administratie.nl of kijk op de website www.collandarbeidsmarkt.nl/glastuinbouw.

De subsidieregeling is mogelijk gemaakt door financiering van het fonds Colland Arbeidsmarkt. Het fonds is een samenwerking tussen cao-partijen in de glastuinbouw. Het fonds Colland Arbeidsmarkt draagt bij aan thema's zoals duurzame inzetbaarheid, personeelsbeleid, imago, scholing, veiligheid en gezondheid in de agrarische en groene sectoren. Door goed naar werkgevers en werknemers te luisteren wordt continu gewerkt aan scholingsregelingen die aansluiten op de actuele praktijk van werkgevers en werknemers.

Colland Arbeidsmarkt

Jaarplan SIGN 2024

Het werk van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, in samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van…

Glastuinbouw Nederland - © 2024