Subsidie voor duurzame huisvesting internationale medewerkers

De tuinbouw profileert zich met aandacht voor haar medewerkers. Goede huisvesting van internationale medewerkers draagt bij aan de productiviteit van het bedrijf. Tevreden medewerkers blijven langer op het bedrijf werken, wat het steeds opnieuw inwerken van personeel beperkt.

Een groeiend aantal tuinders kiest ervoor om nabij het eigen bedrijf huisvesting te organiseren. Glastuinbouwbedrijven die in 2022 aan de slag willen met hoogwaardige huisvesting voor hun medewerkers, kunnen een financiële bijdrage van 50% van hun plan krijgen (met een maximum van €25.000 aan subsidie). Hoogwaardig betekent in dit verband: voorzien van keurmerk, met aandacht voor duurzame energie opties (bijvoorbeeld gebruiken van restwarmte), bij voorkeur gefabriceerd met biobased bouwmaterialen die koolstof voor langere tijd opslaan en met aandacht voor inpassing in de omgeving en biodiversiteit.

Voorwaarden
SIGN (stichting innovatie Glastuinbouw Nederland) verstrekt de subsidie onder de volgende voorwaarden:

  • Het plan (conform aanvraag Omgevingsvergunning) is beschikbaar voor collega-tuinders, inclusief de financiële cijfers.
  • Het plan integreert de onderwerpen circulair, biobased, natuurinclusief, energie, en beschrijft de maatschappelijke impact (zoals bijvoorbeeld de invloed op woon- en werkverkeer en het beschikbaar komen van huurwoningen).

Tuinbouwondernemers die in aanmerking willen komen, kunnen tot uiterlijk 30 juni hun interesse kenbaar maken met een kort bericht waarin locatie en aantal bedden/units worden genoemd. Als het beschikbare budget wordt overschreden, maakt SIGN een keuze uit de aanmeldingen.

Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met Peter Oei, telefoonnummer 06 515 428 82.

SIGN
Glastuinbouw Nederland - © 2023