Subsidieregeling VORM Westland nog steeds open gesteld

Sinds februari 2018 bestaat binnen de gemeente Westland een subsidieregeling voor het slopen van woningen die de ontwikkeling van de glastuinbouw in de weg staan: de Subsidieregeling VORM Westland. VORM staat voor Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering.

Voor wie?
Particuliere woningeigenaren kunnen de subsidie aanvragen voor het slopen van hun woning als die de modernisering van de glastuinbouw belemmert. Daarbij wordt gekeken naar de categorie van een woning in het ‘Werkboek Westland’ (zie hier en hier).

Hoogte subsidie
De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning in 2020. Het subsidiebedrag bedraagt 20% van de WOZ-waarde, vermeerderd met € 10.000,- om de sloop van de woning te bekostigen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 100.000,-.
Woningeigenaren die meewerken aan deze regeling blijven het recht houden om de gesloopte woning  op een andere plek in Westland te herbouwen (woonrecht). De regeling is hier terug te lezen.

Informatie of aanvragen
Niet bij iedereen is bekend dat de regeling is verlengd (tot 1 september 2022) en dat hiervan nog steeds gebruik kan worden gemaakt. Voor meer informatie over de VORM regeling of het doen van een aanvraag kan men terecht bij Nick Brouwers van gemeente Westland.

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2024